Kollektivavtalet för taxitransporter löper ut den 31 december. Sjukvårdstransporter och taxichaufförer vill ha en minimilön på 14 euro i sitt nya kollektivavtal. För att förstärka detta krav presenterade FNV-medlemmar arbetsgivare förslag på ett nytt kollektivavtal. I en Registrerat brev KNV-branschorganisationen informerades av Meindert Gorter. De gjorde detta i början av kollektiva förhandlingsdiskussioner. På grund av koronaviruset befinner sig sektorn i den djupaste ekonomiska krisen på länge. Trots den osäkerhet som detta medför vill FNV som fackförening att avtal görs utifrån deras vision och inte på grundval av den ensidiga agendan om lönemoderering, mer flexibilitet och övergivande av anställningsvillkor.

Där det går bra fokuserar FNV på säkrare arbete, 5% mer löner med minst 14 euro för personer med låga löner och kvalitetsavtal om kontroll och en hälsosam pension. FNV indikerar att det går bra i vissa sektorer och mindre bra i vissa. Naturligtvis stänger de inte ögonen för det. I de drabbade sektorerna, såsom företagstjänster, catering, kultur och luftfart, tar de hänsyn till den ekonomiska affärssituationen när de distribueras, utan att tappa bort de anställdas intressen. Detta innebär att avtal måste göras för att absorbera krisens slag och för att hålla anställda utsikterna för bra arbete och en rättvis inkomst. 

föreslå HNV

FNV föreslår en löptid på 1 år, från 1 januari 2022 till 31 december 2022. Strukturell inkludering i APC: s kollektivavtal (automatisk priskompensation) med ett golv på 2022% för 5. Att upprätthålla och förbättra köpkraften är av yttersta vikt i ett kollektivavtal med minimal ersättning för att hålla ekonomin igång och kompensera de anställda för ökade kostnader. Under tiden för denna CLA föreslår de att man fastställer ett golv (golv) på 5% utöver APC för att inte ytterligare öka löneskillnaden jämfört med andra sektorer och vara en attraktiv sektor även i framtiden. arbete.

De föreslår också att de 3 nedre lönestegen i lönestrukturen tas bort de kommande tre åren för att skapa en timlön på 6 euro brutto per timme. I de lägsta lönenivåerna är det inte möjligt att tjäna en levande inkomst inom sektorn. För att kunna attrahera anställda de kommande åren och kunna erbjuda de anställda en levande inkomst måste lönerna längst ner i lönestrukturen höjas, enligt FNV.

Läs också: Uber och Ola Cabs måste vara mer transparenta, enligt domaren

FNV
FNV-facket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post