Fackföreningarna CNV och FNV och Royal Dutch Transport, Healthcare Transport and Taxi ber idag OMT i ett brev att tillåta avslappning inom sjukvårdstransporter eftersom kapacitetsgränserna har uppnåtts. Arbetsmarknadens parter vill ha fler resenärer i ett fordon och transportprotokollet måste anpassas för detta.

Enligt den oberoende plattformen för persontransporter Magazine Passagerartransport är behovet stort för alla parter. Samhället öppnar på nytt, vilket ökar efterfrågan på sjukvårdstransport. På grund av begränsningarna i protokollet kan kravet inte längre uppfyllas. Detta är en oönskad situation på grund av vårdtransportens sociala betydelse. Sjukvårdstransport är en viktig länk i vårdkedjan.

Nuvarande protokoll för hälsotransportsektorn (från 18 år) som arbetsmarknadens parter utarbetade bygger på OMT-råd från början av detta år. Detta inkluderar bland annat att inte alla säten i ett fordon får användas. Detta baseras på OMT: s råd om riskgrupper inom sjukvårdstransport, för vilka extra åtgärder inom transport ansågs nödvändiga. Eftersom transportörer ofta inte vet (på grund av sekretessregler) om en passagerare tillhör riskgruppen har man beslutat att ta OMT-rådet som utgångspunkt för hela vården och därför för sektorprotokollet. Situationen är nu sådan att en stor del av människorna från riskgrupperna har vaccinerats mot koronaviruset och att antalet infektioner har minskat kraftigt. Situationen skiljer sig därför väsentligt från situationen i början av året då OMT-rådet utfärdades.  

Centralregeringen har initierat olika avslappningar de senaste veckorna. Det finns till exempel fler möjligheter att resa med kollektivtrafik. Dessutom vill staten ta ännu fler steg och göra den mer flexibel. Det finns emellertid fortfarande inga utsikter till ytterligare avslappning inom sjukvårdstransporten och på grund av sittplatsbegränsningen leder detta till allt fler problem för transportörer och resenärer. Eftersom samhället öppnar mer och mer ökar efterfrågan på transporter, till exempel för att vård överträffas och patienter kommer till sjukhuset med sjukvårdstransport. Dagtrafiken ökar till exempel också igen. Denna efterfrågetillväxt förväntas fortsätta.  

På grund av korona har det nu varit en stor brist på fordon och förare. Detta i kombination med lägre kapacitet leder till en ohållbar situation. I vissa delar av landet leder det redan till oförmåga att tillgodose efterfrågan i topptrafikperioder. Detta kommer att påverka passagerare inom sjukvården. Dessutom minskar acceptansen bland resenärer och kunder långsamt, nu när många resenärer från riskgrupperna nu har vaccinerats.

Arbetsmarknadens parter vill därför anpassa protokollet för hälsotransportsektorn från och med den 15 juni så att alla säten i ett fordon kan användas igen. För resten förblir åtgärderna i kraft, såsom förarens och resenärernas användning av munkepsar och en hälsokontroll före resan. Fackföreningar och entreprenörer uppmanar därför omgående OMT att samtycka till att alla säten i ett fordon återigen kan användas inom sjukvården. Endast på detta sätt kan sjukvårdstransportörer utföra sina uppgifter inom sjukvårdskedjan utan problem och vårdtransporter är fortfarande tillgängliga för alla dess användare. 

Läs också: Upptagen schema för KNV-regissören Carlo Cahn

Utskriftsvänlig, PDF och e-post