På grund av översvämningarna har Limburg-regionen märkts som ett katastrofområde. På grund av denna nödsituation kan transportörer och lastbilsförare inte alltid kunna följa gällande kör- och vilotider. Därför har ILT beslutat att tillfälligt förlänga kör- och vilotiderna, som kommer att gälla till måndagen den 2 augusti. Sektororganisationerna och polisen har nu informerats om detta.

Nödsituation

Finns det en nödsituation? I så fall kan en medlemsstat meddela tillfällig avslappning när det gäller kör- och vilotider. På detta sätt kan hjälptrupper utföra sina transporter så mycket som möjligt / kontinuerligt. Detta gör att förare av till exempel lastbilar för transport av spillror eller hjälpmedel kan köra optimalt till och från katastrofområdet

Innehållsundantag

Den tillfälliga förlängningen av kör- och vilotider i Limburgs katastrofområde gäller artiklarna 6-8 i förordning 561/2006. Detta innehåller standarderna för den dagliga och veckovisa kör- och vilotiden. Förare använder färdskrivare och förarkort, med alternativet 'utom räckhåll' som anges i färdskrivaren. Detta gör det tydligt att föraren kör utanför de vanliga kör- och vilotiderna. Detta alternativ kan aktiveras via färdskrivarmenyn och måste aktiveras igen när du byter förarkort. Naturligtvis måste alla förare som har använt detta undantag ha haft sin regelbundna, dagliga eller veckovila innan han återupptog regelbundna transportaktiviteter. Mänsklig miljö och transportinspektion.

Läs också: Lightyear tecknar avsiktsförklaring med Valmet Automotive Inc.

Bla bla bla
Utskriftsvänlig, PDF och e-post