KLM kämpar med att fler och fler länder föreskriver eller överväger obligatorisk vaccination av flygbesättningar. Detta kan leda till "stora operativa problem" för KLM, säger flygbolaget. KLM kommer då inte längre att kunna sätta in icke-vaccinerade besättningsmedlemmar på relevanta flygningar.

Företaget betonar att det inte kommer att tvinga anställda att vaccinera sig. För tillfället försöker KLM schemalägga de besättningsmedlemmar till vilka detta gäller destinationer där det inte finns några inträdeskrav. Men eftersom fler länder börjar ställa krav på inträde kan det bli svårare.

Trinidad & Tobago kommer att införa en vaccinationsskyldighet för flygbesättningar från och med den 16 oktober, vet KLM. Enligt företaget finns det också signaler från Kanada och andra länder om att de förväntas ålägga en sådan skyldighet inom en snar framtid. Dessutom förväntar sig allt fler hotell där KLM -personal vistas ett vaccinationsintyg.

Företaget säger att det behöver insikt i vilka anställda som inte kan uppfylla inträdesförpliktelserna och därför inte kan användas på alla destinationer. De berörda kollegorna har därför ombetts att rapportera till KLM Health Services, som ger resebegränsningen vidare till KLM: s planavdelning.

Om en anställd inte kan resa på vissa flygningar på grund av vaccinationsplikten kommer hans eller hennes chef inte att informeras. Enligt KLM har cheferna inte insikt i orsaken till begränsningen.

Läs också: Efterdyningarna av coronakrisen orsakar problem inom sjukvårdstransporter

Utskriftsvänlig, PDF och e-post