Ett tysk-holländskt samarbetsprojekt har påbörjat testning av driften av automatiska godståg på Betuweroute. Den järnvägen går från hamnen i Rotterdam till den tyska gränsen. Under perioden fram till slutet av 2025 kommer tester att utföras med fjärrövervakning och kontroll av godståg. Tester kommer att utföras med automatisk körning på delar av Betuweroute i ett år.

Den tyska regeringen har beviljat ett bidrag på 18,9 miljoner euro för projektet, där Deutsche Bahn Cargo samarbetar med bland annat järnvägschef ProRail. De allra flesta av dessa bidrag går till Deutsche Bahn Cargo. Varor transporteras från hamnen i Rotterdam till det tyska Ruhrområdet, där det finns mycket tung industri, via Betuweroute. Den 160 kilometer långa holländska järnvägen används endast för godstransporter.

Genom att automatisera tågtrafiken borde trafiken på Betuweroute köras mer effektivt, så att järnvägslinjens kapacitet kan utnyttjas mer effektivt. Detta bör också bidra till att stärka järnvägstransportens konkurrensposition jämfört med vägtransporter. Järnvägstransporter ses som mer miljövänliga än godstransporter på väg.

Läs också: Kijlstra Zorgvervoer vinner anbud för organtransport

godståg
Utskriftsvänlig, PDF och e-post