De flesta av oss kan nog fortfarande minnas synen, dagen då de tog sitt körkort. En viktig milstolpe i livet, dagen då du inte längre var beroende av andra för transport. Tidigare kunde man bara börja lektioner från 18 års åldere födelsedag. Numera kan du börja med din teori från 16 år, lektioner från 16,5 år och från 17 kan du redan göra ett praktiskt prov. Forskning har nu visat att nybörjarförare har större chans att råka ut för en olycka i trafiken. Detta tycks bero på att nybörjarförare har liten erfarenhet av trafiken, unga tar ofta mer risker och överskattar vissa situationer. Detta kan leda till farliga situationer och till och med olyckor. Av denna anledning kommer konsultföretaget Goudappel och CBR att undersöka om och vilka justeringar som kan göras av förarprovet på uppdrag av ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning för att göra det säkrare för nybörjarförare.

Forskningen heter: "Pink Pasje Ander Jasje". Goudappel-gruppen, som CBR kommer att bedriva denna forskning med, består av ett antal samverkande företag som tillsammans uppfyller sitt uppdrag: att lösa mobilitetsfrågor på bästa möjliga sätt. Forskningen består av 3 varianter, en steg-för-steg examensbana, en period med åtföljande körning och den sista är den aktuella examensbanan. Denna forskning bedrivs i Venlo, Breda, Barendrecht, Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Emmeloord, Zwolle, Groningen och Leeuwarden. Trafikskolor och ungdomar från dessa orter kan ställa upp som volontär registrera dig för denna forskning. CBR räknar med att börja med de första körproven och proven i slutet av februari och resultaten av studien väntas i slutet av 2023.

Läs också: Kampanj: "Säker på vägen! Håll dig borta från den döda vinkeln'

Forskning visar att nybörjarförare är mer benägna att råka ut för en olycka i trafiken.
Utskriftsvänlig, PDF och e-post