Brussels Mobility har precis ansökt om ett stadsutvecklingstillstånd för ett ambitiöst projekt som syftar till att omvandla "motorvägsområdet" till ett multimodalt och grönt utrymme till förmån för alla trafikanter såväl som lokala invånare.

Parkway 21-projektet avser omstruktureringen av R21 i Laken/Neder-over-Heembeek genom att omvandla motorväg A12 till en stadsboulevard. Projektet omfattar 3 km mellan den regionala gränsen och kanalen nära Van Praet. Ambitionen är att integrera denna viktiga trafikaxel i stadsmiljön, att förbättra livskvaliteten för närboende och att uppmuntra mjuk rörlighet. Detta projekt passar därför perfekt in i filosofin för den nya regionala mobilitetsplanen GoodMove.

"Vi börjar med återuppbyggnaden av infartsvägarna i Bryssel. Vi förvandlar motorvägar till intermodala stadsboulevarder: lätta och tillgängliga för alla transportsätt, grönare och mer beboeliga för alla invånare. A12 blir därmed en grön, smidig och beboelig inkörsport för alla."

Elke Van den Brandt, minister för rörlighet och offentliga arbeten.

"Detta passar in i "10-minutersstaden", ett projekt där vi tillhandahåller kollektiva lokaler som skolor, dagis, kollektivtrafik, kulturhus, idrottshallar etc. i varje stadsdel. Målet här är att erbjuda familjer mer utrymme att koppla av. Tack vare omläggningen av vägarna är grönytorna mycket mer tillgängliga för boende och samtidigt minskar olägenheterna av biltrafiken.”

Bryssels borgmästare Philippe Close.

Vägen anpassas och kommer att ge plats för ett blandat utrymme som går längs bostadsområdena i Neder-Over-Heembeek och förbinder Laekens parker till ett nästan oavbrutet grönområde.

Fördelarna med projektet:

  • skapa sammanlänkade grönområden tillgängliga för allmänheten (tidigare gick utrymmena mellan de två färdriktningarna förlorade eftersom de var otillgängliga och splittrade),
  • byggande av en komplett cykelmotorväg (anslutning till cykel-RER) tack vare en bro i rondellen och en cykelväg på en kontinuerlig grön axel,
  • bibehålla biltillgänglighet och trafikflöde med mindre buller tack vare den nya layouten (lägre hastighet, borttagning av trafikljus),
  • optimal anslutning till den framtida spårvagnslinjen till Neder-over-Heembeek, hållplatser tillgängliga för mindre rörliga personer.

"I siffror rör det sig om mer än 14 hektar som direkt återvinns genom att de omvandlas till ett grönområde som sträcker sig över 3 kilometer och mycket bra med kollektivtrafik. Med sikte på en mer urban layout är antalet körfält begränsat och väg trafiken kommer fortfarande att gå smidigare."

Hugues Convent, projektledare inom Brussels Mobility.

Detta projekt är givetvis samordnat och kompletterar därför STIB-projektet för den framtida spårvagnslinje 10 i Neder-over-Heembeek, om vilken den offentliga utredningen kommer att påbörjas inom kort.

Volgende steg

Urban Brussels kommer nu att grundligt analysera ansökan om stadsbyggnadstillstånd. Därefter bestäms datumen för den offentliga utredningen och samrådsnämnden. Efter detta kommer Urban att formulera ett råd och ställa eventuella villkor som projektet ska uppfylla.

Bild ovan och nedan: Bildbank Bryssel rörlighet.

Läs också: Bryssels regering godkänner ny regional taxiplan under press

Slutet på A12 i sikte på grund av ett ambitiöst projekt.
Utskriftsvänlig, PDF och e-post