Miljö- och transportinspektionen (ILT) startade i höstas med extra tillsyn av havsgående fartygs utsläpp av sanitärt avloppsvatten i holländska hamnar. Särskild uppmärksamhet ägnas internationella färjor, kryssningsfartyg och arbetsfartyg eftersom det finns många människor ombord. 16 fartyg har nu inspekterats. Fem fartyg var i överträdelse och fick en varning. Avloppsvattnet släpptes ut i hamnen medan reningsverket ombord inte renade avloppsvattnet tillräckligt.

Rena avloppsvatten

Sanitärt avloppsvatten får släppas ut orenat på öppet hav. Situationen är annorlunda i de nederländska hamnarna och tillfartsvattenvägarna till dessa hamnar. Sjögående fartyg får endast släppa ut avloppsvatten till hamnen om det är tillräckligt renat. Specifika regler gäller för "svart" avloppsvatten (från toaletter) och "grått" avloppsvatten (från badrum, tvättmaskiner och kök) och reningsverket ska bland annat filtrera förorenande ämnen och minska surheten. ILT övervakar utsläpp av sanitärt avloppsvatten från havsgående fartyg. Inspektionerna tittar bland annat på reningsverkens intyg. Inspektörer bedömer också hur underhållet går till och hur rening och lagring av sanitärt avloppsvatten hanteras ombord. För att avgöra om reningsverket uppfyller kraven tas prover på det renade avloppsvattnet.

Fler kontroller

De fem fartyg som fick en varning släppte ut avloppsvattnet i hamnen medan reningsverket ombord inte renade avloppsvattnet tillräckligt. Detta framgick av analysen av prover av det renade avloppsvattnet och kontroller av reningsverkens certifikat. Dessa fartyg kommer att kontrolleras igen inom kort. Sex andra fartyg får inte heller släppa ut i hamnarna på grund av kvaliteten på deras reningsverk. Dessa fartyg lagrar det renade avloppsvattnet ombord och släpper ut det till havs utanför 12-milszonen.

Information till rederier

Utöver kontrollerna ger ILT även information till rederier och agenter för att öka medvetenheten om de (nederländska) reglerna för utsläpp av avloppsvatten. Inspektionen ser att reglerna inte alltid är tillräckligt kända för framför allt "grått" avloppsvatten. Detta eftersom inga utsläppsbestämmelser gäller för detta enligt internationella bestämmelser ILT

Läs också: Fler och fler stationer i Nederländerna utrustade med AED

ILT har startat extra tillsyn över utsläpp av sanitärt avloppsvatten från havsgående fartyg i holländska hamnar.
Utskriftsvänlig, PDF och e-post