Åsiktsskillnader om den materiella texten i kollektivavtalet leder till att taxisektorn går in i det nya året utan ett nytt kollektivavtal. Branschorganisationen KNV varnade tidigare sina medlemmar under förra mötet att vara försiktiga med att genomföra de föreslagna avtalen vad gäller lönetabellerna. Inget kollektivavtal är inte fördelaktigt för både arbetsgivare och arbetstagare.

Det är säkert att om ingen ny kollektivavtalstext finns tillgänglig senast den 1 januari så träder inte avtalen från förhandlingsresultatet i kraft ännu. I så fall är den löneökning som följer av förhandlingsresultatet därför inte omedelbart tillämplig. Medlemsmötet i KNV Sjuktransport och Taxi godkände resultatet av kollektivavtalsförhandlingen i november. Parterna kom bland annat överens om att steg 2 i lönestrukturen för mobila arbetare tas bort från och med 1 januari 2022, att lönerna ökar med 2,5 % och att nya avtal gäller för betald tid.

division

Redaktionskommittén för kollektivavtalsparterna träffades nyligen igen för att fortsätta arbeta med den nya kollektivavtalstexten utifrån det uppnådda förhandlingsresultatet. Under det mötet visade det sig att redaktionskommittén inte kunde behandla förhandlingsresultatet i en CLA-text. Anledningen till detta är att det har uppstått klyftor i redaktionen om vad arbetsmarknadens parter har velat ordna med en del av avtalen om "betald tid". Det innebär att arbetsmarknadens parter först måste diskutera detta själva igen innan det kan arbetas vidare med en ny CLA-text. Samrådet med parterna kommer att äga rum inom kort.

"Förutom löneökningen har man även träffat överenskommelser om den så kallade "betalda tiden". Vårdtransporter och taxichaufförer får ofta hantera avbrott under resor. Frågan uppstår då alltid vad klockan är och inte är. betald. måste vara tillgänglig i timmar på en dag och fortfarande bara få betalt i 12 timmar."

Meindert Gorter, direktör FNV Transport
(Texten fortsätter under bilden.)

Sektorn berör främst taxibilar. Ett nytt kollektivavtal var i sikte för de cirka 27.000 1 chaufförerna inom sjukvårdstransporter och taxi i Nederländerna. Lönerna skulle träda i kraft den 2022 januari 2,5 och höjas med 1 %. De fackliga organisationerna har gjort överenskommelser om detta med KNV arbetsgivarorganisation. Det nuvarande kollektivavtalet löper ut i slutet av detta år. Det nya kollektivavtalet har en löptid på ett år, från 2022 januari 1 till 2023 januari XNUMX. 

inte betalad

I det nya kollektivavtalet försvinner nuvarande ordning med obetalda avbrott. Då ska dessa förare som tillhandahåller en primär tjänst, nämligen mobilitet för barn, sjuka och äldre, få betalt. Det blir en paus på 12,5 % i ett skift. Man har också kommit överens om att det ska finnas en (obligatorisk) digital löneportal, där start- och sluttid ska anges. Denna nya portal ligger till grund för förarnas månadslöneutbetalningar.

Läs också: Kiwaregisterpriserna måste sänkas ytterligare för KNV

Utskriftsvänlig, PDF och e-post