Maand: januari 2022

Färre fordon stulna 2021

2021 stals 16 % färre personbilar än 2020. Det är den största minskningen på 5 år. Alla andra kategorier visar också minskningar, varierande från 7 % (motorcyklar) till 48 % (tunga nyttofordon). Sedan registreringsstart 2021 finns 12 registrerade jord- och skogsbrukstraktorer