Haag är den första nederländska kommunen som ändrar sina zonplaner så att nya snabbleveranstjänster inte längre kan etablera sig i shoppingområdena i Haag. Kommunen ser helst denna verksamhet med många transportrörelser på lämpliga platser som genomfartsvägar och verksamhetslägen.

Flash leveranstjänster levererar matvaror till sina kunder som beställer online. Det gör de från småskaliga distributionscenter med elcykel eller skoter. Denna tjänst kräver utrymme för förvaring och orsakar många transportrörelser. De ändrade områdesplanerna ska säkerställa att framtida placeringar av fartkamerabud sker utanför handelsområdena. Genom att särskilt namnge denna bransch i områdesplanerna ser kommunen till att fartkameror inte är tillåtna i handelsområdena. 

”Vi ser att invånare i Haag också beställer matvaror från fartkameror, men shoppingområdena matchar inte de många transportrörelserna och affärsverksamheten för dessa tjänster. Vi får också regelbundet klagomål på buller och budförare som parkerar sin skoter, cykel eller (lastbils)bil felaktigt. Tillsynsmyndigheterna tar itu med olägenheterna. Det finns kontakt med fartkamerorna, så att kommunen och fartkamerorna snabbt kan hitta varandra vid olägenheter. Detta skräddarsydda tillvägagångssätt ger tydlighet och säkerställer att nya fartkameror bara sätter sig på platser som är lämpliga för detta, utanför shoppinggator och bostadsområden.”

Ekonomiråd Saskia Bruines.

Behåll utseendet på shoppinggatorna

Kommunen vill med denna nya policy behålla shoppingområdena som en plats för handel och catering, med attraktiva skyltfönster som bjuder in till inträde. Lagren av fartkameror, transportmedel och rörelser passar inte in i den gatubild som kommunen vill utstråla, enligt kommunen Den Haag.

Läs också  Stimuleringspolicy för vätgas i mobilitet

Blixtleverantörerna är innovativa entreprenörer som möter ett behov. Men genom att förbjuda nya filialer av dessa företag i den huvudsakliga detaljhandelsstrukturen i Haag och justera de tillhörande femtio zonplanerna, har kommunen mer kontroll över var framtida filialer finns. På så sätt säkerställer vi att det förblir trevligt att bo i Haag.”

Stadsbyggnadsråd Anne Mulder.
Relaterade artiklar:
Utskriftsvänlig, PDF och e-post