En prissänkning under de kommande åren är i linje med förväntningarna.

Ett hembatteri är inte ekonomiskt lönsamt, enligt konsumentorganisationen Test Aankoop och bekräftas av flera experter. Intresset för hembatterier växer bland dem som har solpaneler. För på så sätt kan du använda mer av din egen el. Detta är inte oviktigt när fördelen med den omvända räknaren minskar eller till och med försvinner helt. Tack vare ett batteri kan du tillfälligt lagra strömmen som genereras av dina solpaneler, som du inte använder direkt, hemma i stället för att skicka den till elnätet. 

Även med en premie som i Flandern kommer en investering i ett hembatteri sällan att vara lönsam. Man måste trots allt kunna sikta på en lönsamhet på knappa 10 år. I ett slumpmässigt urval visade sig priset öka i genomsnitt till 850 euro per kWh för en befintlig installation av solpaneler, och till och med till 1 000 euro för en ny installation. En prissänkning under de kommande åren är i linje med förväntningarna. Det krävs knappa råvaror för tillverkning av ett hembatteri. Det finns också alternativa lagringssystem. Slutligen finns det billigare alternativ för att öka din egen konsumtion.

(Texten fortsätter under bilden.)
elnät - hembatterier - inverter

omvänd räknare

I Flandern har en dom från författningsdomstolen satt stopp för vändningsräknaren för dem som har solpaneler och en digital mätare. Den som senare får en sådan digital mätare kommer också att få detta system översyn. För den el du lägger ut på nätet får du då en inmatningsersättning från din energileverantör, som dock blir lägre än inköpstaxan. I Bryssel har räknaren inte rullats tillbaka sedan november 2021. I regionen Vallonien kan du välja partiell kompensation, i så fall försvinner prosumersatsen. Men om du skulle ha det sämre med detta än med standardsystemet med full ersättning och prosumer rate, kan du alltid falla tillbaka på det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

Enligt fynd från Testaankoop ska du inte tro att du kan lagra din överskottskraft på sommaren och sedan använda den på vintern. Förvaringen i ett hembatteri räcker som mest en dag eller några dagar.

Relaterade artiklar:
AppStores
Utskriftsvänlig, PDF och e-post