Minst fyrtio procent av fordonskilometerna ska köras med fordon som är utsläppsfria.

's-Hertogenbosch kommun har lagt en orderavisering i syfte att anlita entreprenör(er) för att utföra den dagliga transport av studenterunga och anställda till skola, arbete och dagbehandling. Det handlar om avtal i två lotter, men kommunen vill ha olika entreprenörer för varje tomt. Registrering för båda delarna av samma entreprenör är inte tillåten. Den Bosch har valt att gå igenom ett europeiskt offentligt anbudsförfarande utan förval.

viktning

Tilldelningskriterierna inkluderar en viktning på 50 % för kvaliteten på igenomförandeplan, 10 % för hållbarhet och 40 % för priset. Efter utgången av den inledande löptiden på 6 år kan avtalet för båda delarna förlängas med två perioder om ett år. Transport inkluderar anpassade transporter, som beskrivs i skolskjutsförordningen, av elever inom Den Bosch kommun och till och från skolor och praktikplatser i Vught och Sint-Michielsgestel. 

Transporten omfattar även anställda till och från en skyddad arbetsplats på Weener XL inom 's-Hertogenbosch kommun samt till och från skyddade arbetsplatser i Vught och Sint-Michielsgestel samt transport av unga inom ramen för ungdomslagen inom kommunen i Den Bosch och från och till vårdplatser i Vught och Sint-Michielsgestel.

(Texten fortsätter under bilden)
studentskjuts från Driel - Oss

Minst fyrtio procent av fordonskilometerna (lastade och olastade) ska köras med fordon som är utsläppsfria. Dessa är elfordon eller vätgasfordon. Ett undantag från detta är fordon i vilka rullstolsburna elever eller skotrar transporteras. Inlägg under minst 40,00 % och över max. 100,00 % respektive maximalt 70,00 % är ogiltiga och kommer att exkluderas.

konstruktion av väntrum

Kommunen sluter avtal med den vinnande anbudsgivaren för varje tomt. Ett avtal träffas även med den anbudsgivare som slutade tvåa. Utmärkande för detta andra avtal är att det inte innehåller någon order om utförande. Anbudsgivaren kommer endast att komma i fråga för kontraktet om den vinnande anbudsgivaren, av någon anledning, inte kan fullgöra skyldigheterna i sitt avtal. Detta kan också vara resultatet av konkurs. 

Denna metod är känd som "väntrumskonstruktionen". Om avtalet med den vinnande anbudsgivaren sägs upp eller upplöses, ingås ett avtal om uppdragets utförande med den andra rankade anbudsgivaren. Detta anbudsförfarande genomförs helt via TenderNed. Detta betyder det skicka och ta emot dokument och all kommunikation sker via TenderNed. Sista datum för lotterna har satts till den 11 oktober 2022.

Relaterade artiklar:
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post