Gångtunneln förbinder den nyligen byggda Dirk Noordhoflaan med rondellen på Mispelhoefstraat.

På grund av tunnelarbetena kommer färre körfält att finnas tillgängliga på A28/N22 från 2 juli till 2 augusti. Även körfälten har skiftat och är smalare. Därmed gäller en lägre maxhastighet på 70 kilometer i timmen. Detta orsakar allvarliga trafikstörningar. A2/N2 är därför inte helt avstängd, men den extra restiden kan vara upp till 60 minuter under trafikerade perioder. Detta gäller ringväg A2/N2 Eindhoven mellan trafikplatserna Batadorp och Leenderheide, i båda riktningarna. Alla omledningsvägar är skyltade på plats.

För att förbättra tillgängligheten i regionen och företagsparkerna och för att minska trafikstockningar arbetar kommunen med vägstrukturen i Eindhoven nordväst. En del av detta är en ny tunnel under A2/N2, nära företagsparken GDC Acht. Tunneln under A2/N2 är en del av den tredje och sista fasen av vägstrukturen i Eindhoven nordväst. Eindhoven är hjärtat av Brainport Eindhoven, en av pelarna i den holländska ekonomin. Staden växer snabbt och allt fler människor kommer för att bo, arbeta och stanna. 

Eindhoven Northwest är en av de platser där många fler jobb kommer att skapas. Detta ställer också till utmaningar på mobilitetsområdet. En utbyggnad av vägnätet ska säkerställa att trafiken inte fastnar och att regionen förblir tillgänglig. Utöver det vidtas även andra åtgärder såsom avtal med arbetsgivare om andra färdsätt som cyklar, kollektivtrafik m.m.

(Texten fortsätter under bilden.)
Placeringen av den nya tunneln på A2/N2.

Denna gångtunnel förbinder Dirk Noordhoflaan med rondellen på Mispelhoefstraat. Den nya gångtunneln låter trafiken flyta bättre och förbättrar tillgängligheten till bland annat Eindhoven Airport, Brainport Industries Campus (BIC), Westfields och Flight Forum på västra sidan och Goods Distribution Centre (GDC) Eindhoven-Acht på östra sidan. Gångtunneln minskar också risken för trafikstockningar på A2/N2 och de vägar som ansluter till den. Slutligen kommer det att finnas en bättre förbindelse med avfarterna på A58 i Best. Arbetet påbörjades 2021 och ska vara klart senast 2023.

Råd för genomfartstrafik

Genomfartstrafik (trafik som inte behöver vara i Eindhoven) rekommenderas att resa via A73 och A16 (se kartan) och inte via Randweg Eindhoven.

Råd för destinationstrafik

För destinationstrafik (trafik med destination Eindhoven) gäller rådet att resa på tysta tider så mycket som möjligt, eller att välja alternativa transporter. Håll ett öga på aktuell trafikinformation och res väl förberedd.   

Tillgänglighetsavfarter 29 till 32 (från Den Bosch och Nijmegen)

Trafiken från 's-Hertogenbosch och Nijmegen kan inte använda avfarterna 29 till 32 från korsningen Batadorp. Dessa är avfarterna: Eindhoven-Airport, Centrum, Meerhoven, Veldhoven och Veldhoven-Zuid. Tillgången till Eindhovens flygplats till A2 mot 's-Hertogenbosch, Nijmegen och Tilburg kommer också att vara stängd under hela perioden. Dirk Noordhoflaan är också stängd mellan Oirschotsedijk och Spottersweg. Trafiken leds om på platsen.

Se aktuell reseinformation

Innan du reser, kontrollera aktuell reseinformation via webbplatsen för Rijkswaterstaat och hemsidan Från AtoBetter

Relaterade artiklar:
Genomgående trafik rekommenderas att resa via A73 och A16.
AppStores
Utskriftsvänlig, PDF och e-post