BLÅ

FNV anser att det inte finns utrymme i Nederländerna för företag som inte följer arbetslagstiftningens regler.

FNV tycker att det är positivt att Deliveroo lämnar Nederländerna. Företaget har dragit sina egna slutsatser och menar att dess omsättning är för liten. FNV tycker att de stämningar som facket har lämnat in och vunnit mot Deliveroo också spelar stor roll i beslutet att lämna. Deliveroo kunde också ha valt bra arbetsgivarskap.

FNV anser att det finns inget utrymme finns i Nederländerna för företag som inte följer arbetsrättens regler. Stämningarna som facket har väckt inte bara mot Deliveroo, utan även mot Temper, Uber och Helpling, gör det tydligt gång på gång att domstolen också anser att plattformsarbetare inte är egenföretagare, utan anställda. Eftersom regeringen fortfarande inte upprätthåller DBA-lagen (är någon anställd eller verkligen egenföretagare) gör plattformsarbetsgivare ingenting för att följa domstolsbesluten.

FNV fortsätter rättsstriden

Deliveroo har överklagat den senaste, ogynnsamma domen för dem. Högsta domstolens dom väntas i december. Strax innan dess kommer Deliveroo nu att lämna Nederländerna. FNV fortsätter sina förfaranden mot Deliveroo. Måltidsbuden har rätt till tilläggsersättning.

I en e-mail Deliveroo informerar kunderna om att man har tagit det svåra beslutet att starta en samrådsprocess om förslaget att stoppa verksamheten i Nederländerna. Enligt företaget var detta inte ett lätt beslut och man fick tänka mycket noga på det. De går för närvarande igenom en samrådsprocess om förslaget att lämna den holländska marknaden.

Relaterade artiklar:
Enligt FNV har måltidsleverantörerna rätt till tilläggsersättning.
Flygplatstransport
Utskriftsvänlig, PDF och e-post