Skräp på land och i vatten har negativa konsekvenser för livskvalitet och miljö.

Det är otroligt vad folk lämnar efter sig vid vägkanterna. Plåtburkar, massor av pappersservetter, men även kaffekoppar, kakförpackningar, godis- och chipspåsar, cigarettfimpar och plast. Till mångas förtret ser vi stora berg av skräp i vägkanterna vid in- och utfarterna. Det kan ta slut vad gäller burkar, eftersom ILT kommer att kräva en deposition från 1 januari 2023. Varje burk som du kastar genom fönstret från och med då kommer att kosta dig pengar. Mycket avfall försvinner aldrig från miljön. Det bryts ner i mycket små bitar, men sönderfaller aldrig.

Som förvaltare av de nationella vägarna vill Rijkswaterstaat hålla sina egna områden som kanter och serviceområden rena. Bland annat genom att bekämpa nedskräpning. Miljö- och transportinspektionen ålägger Avfallsfonden (AV) och 16 tillverkare och importörer, inklusive stormarknader och plåtproducenter, en avsikt att utdöma straffavgift (vLOD).

ILT svarar på beskedet från AV att de inte kommer att ta ut pant på burkar från och med 1 januari 2023, medan den nya lagstiftningen och skyldigheten då träder i kraft vid uttag av denna pant. Den 17 juni meddelade Förpackningsavfallsfonden (AV) på uppdrag av förpackningsindustrin att de inte kan uppfylla det lagstadgade datumet 31 december 2022 för att införa pantsystem för burkar. Statssekreterare Heijnen (IenW) har i en skrivelse till riksdagen låt oss veta att det lagligt fastställda genomförandedatumet för pantsystemet för burkar den 31 december 2022 kvarstår.

Läs också  Varje vecka bryts en barriär vid en bro

tillämpning

ILT kommer att verkställa, eftersom inspektionen vill se till att den nya lagen efterlevs. Näringslivet har redan sagt att man inte kommer att följa detta, varför ILT lägger på den förebyggande bördan. Det totala beloppet för vitesbetalningar för de 17 inblandade parterna är mer än 28 miljoner euro. Om överträdelsen fortfarande begås efter det att det maximala straffbeloppet uppnåtts, utdömer ILT ett nytt straff.

(Texten fortsätter under bilden)
Skräp på land och i vatten har negativa konsekvenser för livskvalitet och miljö.

En pant på burkar ger förhoppningsvis ett bra bidrag. Med den ökande trängseln i naturreservaten ser även skogsbrukarna att mängden skräp ökar. Detta vanställer inte bara landskapet, utan kan också orsaka mycket skada på naturen. Den kan till exempel förorena jorden och djur äter den eller trasslar in sig i den. 

Städar upp zRijkswaterstaat lägger ut trädgårdsavfall längs vägar och vid vägkanter, samt rengöring och rengöring av soptunnor på parkeringsplatser till entreprenörer. Man har kommit överens med dem om att ”störande nedskräpning inte ska förekomma”.

Relaterade artiklar:
App Stores
Utskriftsvänlig, PDF och e-post