DVDP bredd=

Transportföretag tenderar att spela offret.

Persontransportsektorn är i svåra svårigheter. Orsaken är den ökande spänningen på arbetsmarknaden. Antalet lediga jobb ökar, samtidigt som antalet arbetssökande minskar, rapporterar Central Bureau of Statistics (CBS). De ursäkter som används för att förklara för föräldrar till barn varför deras barn inte har hämtats till skolan flera dagar i rad och situationen håller på att spiralera utom kontroll är överraskande. 

Den mest uppenbara anledningen till att man ringer nu är brist på förare. Det senaste på listan de senaste veckorna, nu när hela Nederländerna lagt sin semester bakom sig, är trafik på vägen, vilket gör att föraren är sen. Förutsatt att föraren är skyldig i mycket få fall, är han bara utförare av ofta dålig planering. På grund av personalbrist anställer vissa transportföretag även personer som är mindre lämpade för tjänsten. 

Som ett resultat blir resenärerna omedelbart offer för dålig planering och felaktig bedömning av situationen eller hantering av transportproblem. Problem avfärdas alltför ofta som 'programvaran gör det fel', eller'en uppdatering som gick fel' eller den 'dator- eller datakommunikationssystem som inte fungerar'. Med sådana ursäkter kommer man ofta lätt undan med klienterna, men inte med föräldrar till barn som inte kan gå i skolan.

(Texten fortsätter under bilden)
Det börjar med att erkänna sina egna misstag.

ledning

Sällan, säg aldrig, hör du ljudet av ledning eller intressenter som misslyckas med att fatta rätt beslut som gynnar resenärer och anställda. Medan transportföretagen i allt högre grad tycker att de själva borde bli ett IKT-företag – håll din skomakare nära – ser vi att kvaliteten på transporterna försämras på alla fronter och att medarbetarna i allt högre grad ger efter för arbetspressen. Det börjar med att erkänna sina egna misstag. Och är inte det att rättfärdiga ditt misstag bara ett sätt att ignorera vad du har gjort?

I vissa stora städer som Rotterdam pågår en sann musikalisk stol. Om du erbjuder några ören mer till en anställd med alldeles för låg lön byter han på nolltid. Det är väl inte det som är problemet? Kanske måste sektorn snarast tänka på en anständig timlön. Då kan detta bidra till resultatet att personer som är lämpliga för tjänsten utför sitt yrke med passion. Allt står och faller med anställdas lojalitet.

När klagomål kommer in flera år i rad om transporternas aktualitet eller transportplaneringens sammansättning vid hämtning av elever kan du inte längre klassificera detta under rubriken 'personalbrist'. Nej, då går något strukturellt fel med den som ansvarar för kvaliteten på planavdelningen.

Det skulle vara ett misstag att lägga alla problem nedan. Många avdelningschefer har lite att säga till om och accepterar det de har fått. Även här kan ledningen bidra till att man betraktar det uppdraget som "fullständigt".

(Texten fortsätter under bilden)
Det finns fortfarande möjlighet att lägga ut arbetet på företag som kan leverera kvaliteten.

böter

Transportföretag genomför ett anbud de vunnit. Stora företag – ofta på bekostnad av mindre företagare – skaffar transportlotter. Det går hand i hand med stora löften på papper som de vill uppfylla. Det är nu upp till uppdragsgivare och framför allt politiker att kräva den kvalitet som transportföretagen har lovat.

Om detta inte görs så finns det en orättvis situation som har uppstått gentemot de företag som förlorat anbudet på grund av sin erbjudna kvalitet. Om vinnarna inte kan göra detta finns fortfarande möjligheten att de lägger ut arbete på företag som kan leverera kvaliteten.

Ofta 'vinnare' den typen av företag som ofta viftar böter mot sina transportörer eller frilansare som arbetar för dem. För vissa företag är det en affärsmodell att bötfälla en taxichaufför om denne börjar sitt pass för sent eller kommer för sent till kundens plats. Att det i det senare fallet var transportplaneringen som låg till grund saknar då betydelse. De är också sådana företag som också bötfäller sina egna leverantörer om något går fel.

Böter som fastställts inom anbudet ska vidarebefordras utan att först gynna tvivel. Om den verkställande parten inte håller med kan de protestera och komma med argument för motsatsen. Genom att öka trycket kan detta bara gynna övervakningen och kvaliteten på personalen. Det senare kan åtföljas av en solid timlön för kompetens.

bumerang

Det finns flera anledningar till att många transportföretag nu står utan förare. Planer och rutter inom studentresor görs alltför ofta 'just-in-time' under semesterperioden. Därtill kommer det faktum att kommunen också skickar de sista kompletta namnlistorna på barnen lite för sent - på grund av semestern för deras anställda - och lidandet är oöverskådligt för föräldrar och elever. Först sista veckan innan läsårsstart vet varje transportföretag var man står när det gäller utplaceringen av antalet skåpbilar och förare.

Att göra en dålig planering - på grund av en kombinationsfaktor som är för låg - garanterar utplacering av extra fordon. Det senare innebär att man letar efter ytterligare förare. Dålig transportplanering kan bero på olika faktorer som spridningen av platserna och eleverna eller till och med starttiderna för de olika platserna, så att skåpbilarna måste vara närvarande överallt samtidigt inom samma tidsluckor. Allt står och faller med kreativiteten och kunskapen om materialet av planeraren. Bra mjukvara som kan stödja detta.

I år, mer än andra år, spelar faktorn "lojalitet" bland transportörerna in. Under coronaperioden placerades många underleverantörer och egenföretagare på icke-aktiv basis eller tvingades lämna sektorn. Några av dessa förare kom tillbaka men lockades sedan av "smarta" transportföretag genom en bonus eller en något högre timlön. Sättet som många stora transportföretag hanterade förare under coronakrisen kommer nu tillbaka som en bumerang.

tävla till botten

Att ”race-to-the-bottem” inte längre tillåter detta beror på sektorn själv. Som ett resultat har marginalerna nu marginaliserats. I ett försök att ta så stora marknadsandelar som möjligt söktes botten. Resultatet är nu att persontransportsektorn är i svåra svårigheter. Enligt KNV är högre löner inte lösningen. Talesperson Hilbert Michel från branschorganisationen Royal Dutch Transport (KNV) erkänner problemen. "Det är alldeles för få människor."

Relaterade artiklar:
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post