Det är strejker inom kollektivtrafiken just nu, vilket medför en hel del olägenheter för resenärerna. Järnvägsstörningar är en annan sak, i april var det ett stort IT-fel på de holländska järnvägarna. Tågtrafiken stod helt stilla söndagen den 3 april från kl. På grund av felet fungerade inte planeringssystemet och som en följd av detta fanns inte längre överblick över var personal och tåg befann sig. Inledningsvis var det förväntat att störningen skulle pågå fram till klockan 20, men på grund av störningens enorma påverkan körde inga tåg alls den dagen. NS säger att de har låtit utreda detta misslyckande oberoende av tre parter, Institutet för säkerhet och krishantering (COT), Railistics och Bell Labs.

”Den 3 april gjorde vi som NS en dålig sväng med våra resenärer. De fick vänta länge innan det stod klart hur länge störningen skulle pågå och till sist fick de ordna med transport själva. Det var också oerhört frustrerande för våra kollegor, eftersom det inte finns en enda NS-anställd som vill lämna passageraren bakom sig. Vi har därför bett alla resenärer och våra kollegor om ursäkt. Vi inser att händelserna har berört våra kollegors hjärtan. Det gäller förvisso våra kollegor som har daglig kontakt med resenärerna, kollegorna på tåget och stationen och de kollegor som är involverade i omställningen. Därför är det viktigt att vi tar lärdom av avbrottet den 3 april för att undvika en liknande situation i framtiden.”

Bert Groenewegen, tillförordnad ordförande för NS.

Rapporten visar bland annat att NS inte är väl förberett för IT-haverier av denna varaktighet och omfattning. Även detta misslyckande underskattades och NS krisorganisation skalades inte upp tillräckligt snabbt. COT bekräftar att med tanke på situationen den dagen var det enda alternativet att stoppa tågtrafiken. Enligt dem borde en plan ha utarbetats för ett minimalt alternativt reseutbud. NS:s kommunikation med personal och passagerare var inte heller i sin ordning. Railistics bekräftar att en pendelplan är möjlig som resealternativ, men detta kommer att kräva ytterligare utarbetande. 

Förvaltningen av NS:s IT-system ligger i händerna på externa parter. Bell Labs-forskare rekommenderar att man bygger in fler indikatorer på misslyckande. De råder också IT-kollegor att skala upp snabbare vid fel och att utöka scenarier om IT-system skulle misslyckas. Det rekommenderas också att öva oftare på scenariot där ett system misslyckas och ett byte till ett annat system är nödvändigt. De Nederlandse Spoorwegen anger att den kommer att anta alla rekommendationer som har kommit fram från utredningen.

Utskriftsvänlig, PDF och e-post