Att släcka gatubelysningen på landsbygden har mindre effekt än att släcka ljuset i tätbefolkade centra, stadsdelar eller stationskvarter.

De flamländska kommunerna har uppmanats av nätoperatören Fluvius att stänga av gatubelysningen på natten mellan 23 och 5. Som en krisåtgärd gör detta att kommunerna kan spara ungefär en tredjedel på sin enormt höjda elräkning.

Det är dock inte alla kommuner som bara ger sig och det finns stora invändningar mot att stänga av ljusströmbrytaren och bidra till de rejäla besparingarna på energiräkningen. Även om det finns europeiska standarder för gatubelysning finns det ingen lagtext som ålägger kommunala myndigheter att belysa sina vägar. Å andra sidan är kommunerna som vägmyndigheter skyldiga att göra allt som står i deras makt för att säkerställa säkerheten på sitt territorium. Och det är där skon klämmer.

veiligheid

Att släcka gatubelysningen på landsbygden har mindre effekt än att släcka ljuset i tätbefolkade centra, stadsdelar eller stationskvarter. Att släcka gatubelysningen kan dessutom ha en direkt inverkan på bilisters säkerhet, men också indirekt på cyklisters fotgängare.

Enligt nätoperatören fluvius  alla flamländska kommuner kan spara ungefär en tredjedel på sin elräkning. Däremot är det tyvärr inte så självklart att släcka gatubelysningen. Offentlig belysning finns i kretsar som korsar kommungränserna. Så när en kommun vill spara kan det vara en brytpunkt för en annan kommun.

Led ljus

Andra scenarier är möjliga, men de är lite svårare att genomföra. LED-lampor kan till exempel dimmas istället för att stängas av och därmed fortfarande garantera säkerheten. Ungefär en tredjedel av alla lampor i Flandern är nu LED-lampor, men att byta ut allt kommer att ta år.

Den stora frågan är vad som kommer att hända med kamerorna på de offentliga platserna när gatubelysningen släcks? Förfrågningar visar att endast bilderna från infraröda kameror kan användas i mörker. Förra året betalade kommunerna tillsammans 198 miljoner euro i el för sin gatubelysning.

Relaterade artiklar:
LED-lampor kan till exempel dimmas istället för att stängas av och därmed fortfarande garantera säkerheten.
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post