Spårvägsspår och cykelsäkerhet är ingen självklar kombination.

Att förbättra cykelsäkerheten nära spårvagnsspår är en prioriterad punkt för uppmärksamhet för den flamländska ministern för rörlighet och offentliga arbeten Lydia Peeters och De Lijn. Sedan en tid tillbaka prövar De Lijn och testar nya metoder och det genomförs även infrastrukturella ingrepp för att öka säkerheten för cyklister.

"Vi har till exempel nyligen utfört arbete i en första fas på en del av spåren i Kortrijksepoortstraat och i Nederkouter", sade minister Peeters. "Igår testades också ett fyllmedel för spårvagnsräls som cykelfallsäkerhet i samarbete med Fietsersbond", sa minister Peeters.

Spårvägsspår och cykelsäkerhet är ingen självklar kombination. Detta har visats flera gånger de senaste åren från allvarliga cykelolyckor i Gents centrum. Det finns olika aspekter som kan orsaka cykelolyckor vid spårvagnsbäddar. Praxis visar att det ofta handlar om en kombination av faktorer som jämnheten hos de material som används (metallskenor, växlar etc.), rälsens spår och det begränsade stadsutrymmet, vilket gör att trafikflöden måste kombineras.

Efter en utredning av UZ Gent bad den flamländska ministern Lydia Peeters om en djupare och mer grundlig utredning av möjliga åtgärder för att ta itu med cykelolyckor på spårvagnsspåren. "Trafiksäkerhet är en prioritet för mig. De Lijn har därför arbetat hårt med detta de senaste månaderna, och kunde räkna med hjälp och kunskap från olika andra parter, inklusive staden Gent, Resenärsförbundet och Fietsersbond”, förklarar minister Peeters.

”Det är viktigt för alla trafikanter att cykling nära spårvagnsspår kan ske på ett säkert sätt. I Gent åker tusentals trafikanter dagligen med spårvagn eller cykel på samma smala gator. Tester utomlands visar att en mirakellösning som utesluter alla fall av cyklister nära spårvagnsspår ännu inte existerar. De Lijn studerar för närvarande olika tekniker för att förebygga cykelfall. Målet: att förhindra att cyklister som av misstag hamnar i spårvagnsspåren ramlar och skadar sig”

Luc Desmedt, ideell reseförening
(Texten fortsätter under bilden)
Kalenderpaket

Yves De Bruyckere har indikerat att Gents cyklistförbund är nöjda med De Lijns senaste ansträngningar för att ta itu med problemet med cykelolyckor runt spårvagnsspår. Samarbetet och professionaliteten kring denna testuppsättning gör att du vill ha mer. Föreningen inser att det finns mycket arbete att göra för att göra Gents spårvagnsspår cykelvänliga. Den av Flandern önskade STOP-principen är den lämpliga riktlinjen. "Vi är glada att ge råd och hjälpa De Lijn i vidareutvecklingen av den långsiktiga strategin".

Infrastrukturell strategi

Vägytans skick mellan och intill spåren spelar en viktig roll för att göra vägen säkrare för cyklar. På grund av ett strukturellt underhålls- och investeringseftersläp från det förflutna har flera järnvägslinjer i Gent nu färdigställts förnyelse upp. De flesta spårvagnsförnyelseprojekt ingår i ett samarbete med staden Gent och Farys i samband med allmännyttiga arbeten och/eller gatuförnyelse.

Relaterade artiklar:
Spårvägsspår och cykelsäkerhet är ingen självklar kombination.
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post