Denna mobilitetsväxel kräver samverkan mellan olika aktörer inom kollektivtrafiken i en region.

Byrån för sjöfartstjänster och kust (MDK) har utsetts av den flamländska regeringen sedan 2020 som ansvarig för kollektivtrafiken över vatten. "Vår första utmaning var att få ihop det fragmenterade landskapet", säger Thomas Gerets. ”Till exempel var flera färjelinjer redan aktiva i Oostende, Antwerpen och på Gent-Terneuzen-kanalen under vår flottaavdelning. Men det fanns också många mindre färjor från De Vlaamse Waterweg och Antwerpens hamnmyndighets vattenbuss. Vi samlar nu alla dessa initiativ under MDK, så att vi kan arbeta fram en enhetlig policy. Vi hoppas kunna slutföra denna integrationsprocess 2023.”

Enligt vår källa Magazine Personenvervoer vill Flandern använda mobilitetsväxeln för att fokusera på mer effektiv, hållbar och flexibel kollektivtrafik. ”Tanken med grundläggande mobilitet har alltid varit att en hållplats för kollektivtrafiken alltid ska finnas tillgänglig inom ett visst maxavstånd från din bostad. Med mobilitetsväxeln fokuserar Flandern på mer effektiv, hållbar och flexibel kollektivtrafik. Det gör vi genom att bättre matcha utbud och efterfrågan på kollektivtrafiken. På platser med högre transportbehov kommer kollektivtrafikens frekvens att öka. Flextransporter kommer att införas på mindre trånga platser. Genom att bättre matcha efterfrågan och utbudet av kollektivtrafiken kommer till exempel färre tomma bussar och spårvagnar att köra runt och trafikerade linjer betjänas bättre.”

– Denna mobilitetsväxel kräver samverkan mellan olika aktörer inom kollektivtrafiken i en region, den så kallade transportregionen. MDK är en integrerad del av detta med sin kollektivtrafik över vatten. Genom att sitta tillsammans med alla aktörer och de lokala myndigheterna kan vi bättre kartlägga efterfrågan och komma fram till bättre lösningar genom kombimobilitet. Därför arbetar vi hårt med bättre och snabbare förbindelser mellan de olika transportsystemen.”

"Genom att anpassa allt så nära som möjligt bidrar vi också till trafikomställningen, som är ett av den flamländska regeringens viktigaste mål. Persontransporter på vatten kan spela en avgörande roll i detta. Genom att planera färjetrafiken smart vill vi uppmuntra människor att lämna sin bil hemma så mycket som möjligt. Vi får även förfrågningar från kommuner eller företag längs vattnet om att öppna nya hållplatser för en Vattenbuss. Det är trots allt en snabb och trafikfri förbindelse för ett område där tillfarten ofta bara sker via vägen och där man därför får göra en mycket lång omväg en kort sträcka i fågelväg. En sådan fråga måste först få ett positivt omdöme från den lokala transportregionen. När allt kommer omkring måste det ge ett mervärde till det lokala mobilitetssystemet.”

Flera färjelinjer trafikerar i Oostende, Antwerpen och på kanalen Gent-Terneuzen.
Relaterade artiklar:
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post