Utskriftsvänlig, PDF och e-post
Pitane bild

Detta avtal markerar det första steget i antagandet av lagförslagspaketet "Fit for 55" som lades fram av kommissionen i juli 2021 och visar hur EU internt levererar sina internationella klimatåtaganden inför COP27.

Europeiska kommissionen välkomnar den överenskommelse som nyligen nåtts av Europaparlamentet och rådet för att säkerställa att alla nya bilar och skåpbilar som registrerats i EU kommer att vara utsläppsfria 2035. Som ett mellansteg mot ett EU med nollutsläpp kommer de nya CO2-standarderna också att kräva att nya bilar släpper ut i genomsnitt 2030 % mindre till 55 och nya skåpbilar 2030 i genomsnitt 50 % mindre. Detta avtal markerar det första steget i antagandet av lagförslagspaketet "Fit for 55" som lades fram av kommissionen i juli 2021 och visar hur EU internt levererar sina internationella klimatåtaganden inför COP27.

"Avtalet sänder en stark signal till företag och konsumenter om att EU anammar övergången till nollutsläppsmobilitet. Genom att ta ut fler och fler prisvärda elbilar på marknaden har europeiska biltillverkare redan visat att de är villiga att göra sitt. Hur snabbt denna förändring har skett de senaste åren är anmärkningsvärd. Det är därför inte konstigt att av hela "Fit for 55"-paketet är detta det första ärendet om vilket medlemsstaterna och Europaparlamentet har nått en slutgiltig överenskommelse."

Denna tydliga signal till tillverkare och medborgare kommer att påskynda produktionen och försäljningen av fordon med låga och nollutsläpp och sätta vägtransporterna på god väg mot klimatneutralitet till 2050. Denna nya lagstiftning kommer att göra EU:s transportsystem mer hållbart, ge renare luft till européerna och är ett viktigt steg mot att uppnå den europeiska gröna avtalet. Det visar tydligt EU:s beslutsamhet att uppnå sina klimatmål och att det ryska anfallskriget i Ukraina inte bromsar vår omställning av ren energi, utan faktiskt påskyndar vårt arbete, vilket gör vårt mål att bli världens första klimatneutrala kontinent 2050 kommer bara närmare fortare.

(Texten fortsätter under bilden)
Man har kommit överens om att alla nya bilar och skåpbilar som registrerats i EU ska vara utsläppsfria 2035.

Volgende steg

Dagens provisoriska avtal måste nu formellt antas av parlamentet och rådet. När denna process är klar kommer den nya lagstiftningen att offentliggöras i unionens officiella tidning och träda i kraft.

bakgrund

Revideringen av koldioxidutsläppsstandarder för bilar och skåpbilar är ett av förslagen "Fit for 2" som lades fram av kommissionen i juli 55 för att göra EU:s politik för klimat, energi, markanvändning, transport och beskattning ändamålsenliga. gasutsläpp med minst 2021 % till 2030 jämfört med 55 års nivåer.

Att uppnå dessa utsläppsminskningar under de kommande tio åren är avgörande om Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent år 2050 och för att uppnå den europeiska gröna avtalen. Lagstiftningsinstrumenten är utformade för att uppnå de mål som överenskommits i den europeiska klimatlagen och i grunden förändra vår ekonomi och vårt samhälle för en rättvis, grön och välmående framtid, enligt Europeiska kommissionen.

Relaterade artiklar:
Kalenderpaket