DVDP bredd=

I Nederländerna har 2 miljoner människor ett funktionshinder. De är till exempel synskadade, blinda eller döva, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller psykiska problem. De upplever fortfarande hinder i kollektivtrafiken, vilket gör att de använder den lite eller inte.

Alla ska kunna åka kollektivt. Även personer med funktionsnedsättning. Därför skrev statssekreterare Vivianne Heijnen (Infrastruktur och vattenförvaltning), regionala handläggare, kollektivtrafikföretag och ProRail i dag under förvaltningsavtalet om kollektivtrafikens tillgänglighet 2022-2032.

I detta avtal har man träffat överenskommelser för att se till att kollektivtrafiken är fullt tillgänglig för alla år 2040. I Nederländerna har 2 miljoner människor ett funktionshinder. De är till exempel synskadade, blinda eller döva, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller psykiska problem. De upplever fortfarande hinder i kollektivtrafiken, vilket gör att de använder den lite eller inte. Nederländerna skrev tidigare på ett FN-fördrag där man kom överens om att göra något åt ​​detta. Detta fördrag är grunden för det avtal som undertecknades i dag.

”Med det här förvaltningsavtalet har vi gjort bra och genomförbara avtal som ska säkerställa att kollektivtrafiken blir mer tillgänglig. Jag ställer 10 miljoner euro till förfogande för genomförandet av avtalen. Jag skulle vilja se att vi tagit bort alla hinder som försvårar användningen av kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning i morgon, men det är inte realistiskt. Kärnan i detta avtal är alla parters övertygelse och engagemang att alla i Nederländerna ska kunna resa med kollektivtrafik och att vi kommer att arbeta mycket hårt för att uppnå detta under de kommande åren.”

Undertecknarna har bland annat kommit överens om att reseinformationen ska bli enklare och tydligare, tillgängligheten till hållplatser och perronger ska förbättras och att assistans ges oftare för att alla ska kunna åka kollektivt. Man har också kommit överens om att personer med funktionsnedsättning och deras representativa organisationer ska vara delaktiga i att ta fram ny policy.

Läs också  KNV och CNV skriver under CAO sjukvårdstransport och taxi
(Texten fortsätter under bilden)
Avtalet bör dock leda till märkbara förbättringar i praktiken. Tänk på att snabbt lösa problem med felaktiga hissar.

”Att ingå det här förvaltningsavtalet är ett viktigt steg mot mer tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Avtalet bör dock leda till märkbara förbättringar i praktiken. Tänk på att snabbt lösa problem med felaktiga hissar, resehjälp eller otillgängliga plattformar. Resenärer bör också faktiskt kunna använda sig av de förbättringar som detta avtal är avsett för.”

Alla parter ser förvaltningsavtalet inte som en slutpunkt utan som en utgångspunkt. Alla tåg har inte toaletter än, men överenskommelser har gjorts om hur det ska gå till. Alla busshållplatser i Nederländerna är inte tillgängliga ännu, men det finns nu en plan för hur detta ska uppnås till 2040.

”Bra och prisvärd tillgång till kollektivtrafik är av stor betydelse för alla. Desto bättre att det nu finns ett avtal som också specifikt bevakar tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Dels av denna anledning har vi uppmanat börsintroduktionen att hålla kollektivtrafiken flytande under denna svåra tid. Undertecknandet av detta förvaltningsavtal är ett erkännande för mig att centralregeringen är engagerad i detta tillsammans med oss.”

"ProRail arbetar helhjärtat med att göra järnvägar och stationer tillgängliga och det kommer vi att fortsätta göra. Vi inser att användandet av kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning kan vara en utmaning och vi fortsätter att ta steg. Vi applåderar också att andra former av kollektivtrafik förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, så att vi arbetar på en barriärfri resa när som helst, var som helst och för alla."

Redan före 2032 tar förvaltningsavtalets undertecknare stora steg mot tillgänglig kollektivtrafik till 2040. Parterna antar att effekten av förvaltningsavtalet kommer att märkas för resenärerna på kort sikt, enligt Centralregeringen

Läs också  KNV och CNV skriver under CAO sjukvårdstransport och taxi

”Som NS tycker vi att det är viktigt att alla resenärer känner sig välkomna på tåget. Det är bra att vi nu går samman med alla parter för tillgänglig kollektivtrafik. Vi gör redan mycket, som NS resehjälp som finns på över 200 stationer. En resa utan hinder är vad vi jobbar vidare med: tillgänglig kollektivtrafik för alla varje dag! ''

Mittfoto: Andre Muller /Shutterstock.com

Relaterade artiklar:
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post