DVDP bredd=

Slutligen, på grund av de alltför stora tekniska utmaningarna, föreslår arbetsgivarna att den föreslagna onlineregistreringen av tjänster ska avbrytas.

Arbetsgivarna inom sjukvård och taxitransporter, förenade i KNV Zorgtransport och Taxi, har gjort ett yttersta försök att komma fram till ett nytt kollektivavtal. Arbetsgivarna lämnade ett förbättrat sluterbjudande om ett kollektivavtal. Det slutliga erbjudandet har en löptid på arton månader. Kollektivavtalet ska träda i kraft den 1 januari 2023 och gäller till den 30 juni 2024. Arbetsgivarna har återigen erbjudit en löneökning med 8 % från och med den 1 januari 2023 och ytterligare 4 % från och med den 1 januari 2024. Därutöver jämfördes till det tidigare sluterbjudandet ändras med hänsyn till raster och fortsatt betalning vid sjukdom.

Arbetsgivarna vill ändra nuvarande raster så att obetalda raster endast får hållas inne om de faktiskt har tagits. Enligt det nuvarande systemet får högst 12,5 % av arbetstiden innehållas schablonmässigt. I arbetsgivarnas nya förslag utgår vid sjukdom även 80 % av lönen de första åtta veckorna och därefter 90 % till och med andra sjukåret. Karensdagen förfaller även vid första sjukanmälan.

betald tid

En känslig punkt för fackföreningarna var återgången till det tidigare systemet med betald tid. Arbetsgivarna överger också önskan att återgå till det gamla fritidssystemet. Arbetsgivarna föreslår dock att det nuvarande systemet ändras så att det blir mer tillämpligt i praktiken. I arbetsgivarnas förslag kan längden på skiftet nu variera per dag, vilket är mer i linje med transportefterfrågan. Samtidigt gör förslaget det möjligt för förare att bättre koppla ihop privat och jobb. 

Läs också  Positivitet kan göra taxisektorn mer attraktiv

Arbetsgivarna föreslår också att inte tillämpa pendlingsavdraget om förare måste använda en laddstation som ligger långt från den egna bostaden. Slutligen, på grund av de alltför stora tekniska utmaningarna, föreslår arbetsgivarna att den föreslagna onlineregistreringen av tjänster ska avbrytas. Naturligtvis förblir tidsregistreringen obligatorisk, liksom det obligatoriska tillhandahållandet av möjligheter för Socialfonden för rörlighet att kontrollera denna registrering. Facken har fram till tisdagen den 29 november klockan 12.00 på sig att svara. KNV utgår från att facken kommer att lämna det slutgiltiga erbjudandet till sina anhängare.

inget FNV-avtal

För FNVs del har den kollektiva förhandlingen om ett nytt kollektivavtal för vårdtransporter och taxi, som återupptogs i måndags efter en riksstrejk i fredags, misslyckats. Medlemmar av FNV i sektorn har därefter beslutat att fortsätta strejken. Onsdagen den 30 november är det 24-timmarsstrejk.

Meindert Gorter, direktör FNV Zorgtransport och taxi: ”I den här sektorn, med många utsatta passagerare, väljer vi att utlysa strejken i god tid. Då har alla tillräckligt med tid att förbereda sig för det. Chaufförerna vill helst inte strejka, att de gör det säger något om nödvändigheten.'

På onsdag blir det i alla fall strejk hos de tre största taxibolagen Connexxion, Munckhof och Noot och diverse andra företag från hela landet ansluter sig till dem. Gorter: 'Vi hoppas att arbetsgivarna tar tillfället i akt att komma med en förbättring av fortsatt utbetalning vid sjukdom och med bättre koll på löneberäkningen innan onsdag.'

Läs också  KNV och CNV skriver under CAO sjukvårdstransport och taxi

busstransport

Samtidigt har FNV aviserat en strejk för Arriva Touring-busschaufförer som tillhandahåller passagerarresor mellan terminalen och flygplanet på Schiphol. Den där slutade jobba på onsdag och gör det för att de vill ha ett bättre kollektivavtal för privata busstransporter. Åtgärden är i linje med tidigare aktioner inom sektorn, inklusive en rikstäckande strejk i Ede förra månaden. Förarna strejkar mellan klockan 11.00 och 15.00 på onsdagen. 

(Texten fortsätter under bilden)
Taxi papper

Fackföreningar och arbetsgivare har diskuterat ett nytt kollektivavtal i månader. Chaufförerna vill bland annat ha en löneökning på 100 euro brutto per månad och att lönerna från och med nu stiger i takt med priserna i butikerna. De vill också att alla tjänster ska betalas till 100%. Lutz Kressin, direktör för FNV Toer: 'Nu är det 6-timmarspass, men förarna får bara betalt för 5. Det är verkligen inaktuellt.' Chaufförerna vill också ha en arbetsdag på högst 12 timmar och att avtalstimmarna justeras vid strukturell övertid.

driftstryck

Cirka 3000 personer arbetar inom busssektorn, men arbetstrycket är högt på grund av den stora personalbristen. Den enda lösningen enligt FNV är ett rättvist och attraktivt kollektivavtal. "Då blir det intressant igen för nya förare att komma och arbeta i branschen och för befintliga förare att stanna", säger Kressin.

Relaterade artiklar:
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post