DVDP bredd=

Det finns alla möjliga situationer där kollektivtrafiken inte är ett alternativ till bilen.

Att sänka kollektivtrafikpriserna är inte en effektiv åtgärd för att uppmuntra människor att oftare använda kollektivtrafiken istället för bilen. Det konstaterar forskare från Kunskapsinstitutet för mobilitetspolitik (KiM) i rapporten 'Effekter av prissänkningar i kollektivtrafiken'. Billigare kollektivtrafik leder främst till extra rörlighet eftersom människor reser mer. Prissänkningar gör också att människor cyklar och går mindre.

Med en oförändrad sänkning av priserna, där kollektivtrafikpriserna faller för alla och vid alla tidpunkter, kan mer än tre fjärdedelar av ökningen av kollektivtrafikanvändningen hänföras till resor som ännu inte görs, enligt studien. KiM-forskning. Denna andel kan bli ännu högre om tullsänkningar bara gäller vid vissa tidpunkter eller för vissa målgrupper.

Det är bara en begränsad övergång från bil- till kollektivtrafik. Med en schablonmässig minskning skulle cirka 18 % av ökningen av kollektivtrafikens rörlighet komma från resor som annars skulle göras med bil. Cirka 5 % täcktes först med cykel eller till fots.

Eftersom bilanvändningen i Nederländerna är mycket större än kollektivtrafikanvändningen är effekterna av prissänkningar i kollektivtrafiken på bilanvändningen relativt mycket mindre. Om kollektivtrafikanvändningen ökar med 1 % på grund av sänkta biljettpriser, minskar bilanvändningen med endast 0,03 %. En stark tillväxt i kollektivtrafikanvändningen kan även leda till andra effekter för kollektivtrafikanvändarna, såsom minskad chans att få plats. Som ett resultat kan befintliga kollektivtrafikresenärer leta efter ett alternativt transportsätt.

Läs också  Moms på företags kollektivtrafik alltför ofta inte återbetalas
(Texten fortsätter under bilden)
spårvagn Utrecht - foto: Pitane Blue

Det finns alla möjliga situationer där kollektivtrafiken inte är ett alternativ till bilen. I icke tätortsområden är kollektivtrafikutbudet mer begränsat än i tätorter, vilket gör att resan med kollektivtrafiken ofta tar mycket längre tid än en bilresa. Kollektivtrafiken är ofta inte tillgänglig alls i icke-stadsområden på natten. Kollektivtrafiken, å andra sidan, erbjuder ofta ett alternativ för bilresor inom eller mellan högt urbaniserade områden. Restiden med kollektivtrafiken är ofta konkurrenskraftig med bilens.

För en övergång från bil- till kollektivtrafik är en kombination av åtgärder effektivare än att bara sänka kollektivtrafikpriserna. Genom att samtidigt göra bilanvändningen mindre attraktiv och kollektivtrafiken mer attraktiv förväntas effekten på bilanvändningen bli större. Åtgärder för att göra bilanvändning mindre attraktiv är bland annat högre parkeringsavgifter. Förutom taxesänkningar bidrar även ett bredare utbud och högre kvalitet till en attraktivare kollektivtrafik.

Relaterade artiklar:
Busstidning
Utskriftsvänlig, PDF och e-post