DVDP bredd=

FNV uppmanar medlemmarna att göra nästa strejk ännu större.

Förra onsdagen strejkade, enligt FNV-siffror, över 700 förare för ett bra kollektivavtal med minst en minimilön på 14 euro per timme och 100 % fortsatt betalning vid sjukdom. Enligt FNV var valdeltagandet tre gånger fler än under den tidigare strejken den 18 november och över 500 förare har anslutit sig till FNV de senaste två månaderna. Att aktionerna i onsdags inte fick stöd av det andra fackförbundet CNV är FNV.

"Genom att göra det undergräver de ditt engagemang och ger ammunition till arbetsgivarna för att så splittring och förvirring. Detta betyder dock inte att aktionerna kommer att upphöra. Och det finns verkligen inget allmänt bindande kollektivavtal, även om arbetsgivarna hävdar (läs lie) annars. Vi håller faktiskt inte med om detta och kommer att utöka åtgärderna."

Alla stöder inte agerandet, trots arbetsgivarnas förståelse, men kraven går för långt. Kollektivtrafikföretag som har både bussar och tåg fick till exempel ytterligare en vecka av FNV-medlemmar för att svara på deras krav på ett nytt multimodalt kollektivavtal. Det meddelade facket i ett ultimatum till bolagen som löper ut klockan 7 onsdagen den 12.00 december.

Inom den sektorn kräver medlemmarna bland annat automatisk priskompensation, så att löner, traktamenten och traktamenten hädanefter stiger i takt med priserna i butikerna. De vill också ha en engångsbetalning på 1 euro den 1000 juli. De kräver också åtgärder för att minska arbetsbelastningen. – Det innebär att tjänstelistan behöver bli mer regelbunden och att vikarier får en tillsvidareanställning efter ett år. Det innebär att fler fast anställda kollegor och färre vikarier behöver utbildas, säger Edwin Kuiper, direktör för FNV Multimodal.

Läs också  Nya strejker inom vård och elevskjuts ej uteslutna
(Texten fortsätter under bilden)

Royal Dutch Transport anser också att FNV:s inställning är socialt oansvarig. Det nya kollektivavtalet har lämnats in till och godkänts av medlemmarna i både KNV Zorgtransport och Taxi och CNV Vakmensen. Ändå fortsätter FNV och uppmanar idag sina medlemmar att se till att nästa strejk blir ännu större. Nästa gång kommer de att ringa hela landet, så alla förare ska strejka.

CNV Vakmensen och KNV Zorgtransport en Taxi nådde en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal som gäller 22.000 XNUMX anställda. Den nya cao träder i kraft den 1 januari 2023 och löper i ett och ett halvt år. Lönerna höjs med 1 % från och med den 8 januari nästa år och ytterligare 4 % från och med den 1 januari 2024. Utöver löneökningen ändras även det mycket omdiskuterade fasta uppehållssystemet, som från och med nu endast får vara hålls inne som en paus om den faktiskt har tagits. 

KNV:s ordförande Bertho Eckhardt: "Vi hoppas att FNV fortfarande kommer att delta och avstå från strejkerna. Vi skulle bli förvånade om dessa strejker fortsatte nu när det finns ett giltigt kollektivavtal. Självklart får FNV-medlemmar strejka, det är deras rättighet. Men för personer som är beroende av vårdtransporter, till exempel elever i grundsärskolan och personer med funktionsnedsättning, är denna strejk riktigt dålig. De kan inte bara byta till en annan transportform och missar till exempel en skoldag eller ett läkarbesök.”

Relaterade artiklar:
Läs också  Massstöd till åtgärder inom kollektivtrafiken
Tidigare insatser inom Taxi- och Sjuktransportsektorn där FNV arbetat tillsammans med CNV.
Taxi papper
Utskriftsvänlig, PDF och e-post