DVDP bredd=

Det är ett steg i rätt riktning att skapa en internationell kompensationsfond för större sjöfartsolyckor med HNS-last.

Royal Association of Dutch Shipowners (KVNR) är nöjda med lagförslaget om att genomföra ett internationellt fördrag om transport av farliga och skadliga ämnen till sjöss. Detta är HNS-konventionen, där HNS står för Hazardous and Noxious Substances.

Det är ett steg i rätt riktning att skapa en internationell kompensationsfond för större sjöfartsolyckor med HNS-last. Fördraget ger då ett bättre skydd för parter som lider skada till följd av olyckan.

(Texten fortsätter under bilden)
Royal Association of Dutch Shipowners (KVNR) är nöjda med lagförslaget om att genomföra ett internationellt fördrag om transport av farliga och skadliga ämnen till sjöss.

HNS-fördraget ålägger rederier att teckna särskild försäkring när de transporterar farligt gods. Att segla till ett HNS-avtalsland skapar därmed mer lika villkor för fartyg som seglar under en kvalitetsflagga, som den holländska flaggan.

Tack vare konventionen är det också tydligt i vilken utsträckning en redare är ansvarig vid en sådan olycka. Merkostnader ersätts då av kassan. Dessutom, eftersom offren för en sjöfartsolycka har direkt tillgång till försäkringsgivaren enligt HNS-konventionen, elimineras risken för rederiets konkurs, säger Cathelijne Bouwkamp, Royal Association of Dutch Shipowners.

Relaterade artiklar:
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post