Utskriftsvänlig, PDF och e-post

"Låter enkelt, men det är fortfarande en lång väg kvar som vi kommer att bita i!"

NTM, National Access Point for Mobility Data, har stött de tekniska MaaS-standarderna sedan 1 januari 2023. Med detta hjälper de partnerskapet mellan kommuner, MaaS-tjänsteleverantörer och transportörer att vidareutveckla de standarder de redan använder. 

Detta gör datautbytet enklare och säkerställer att resenärer kan resa från A till B på ett mer hållbart, snabbare eller billigare sätt. På så sätt förblir Nederländerna tillgängligt och levande. "Låter enkelt, men vi har fortfarande en lång väg kvar och vi kommer att bita i det!", säger Maryse Bücking- Informationsarkitekt på NTM. 

MaaS står för Mobility as a Service. Detta är en tjänst, till exempel en app, som erbjuder resenären en komplett rutt från dörr till dörr. Med bil, tåg eller andra transportmedel. Eller en kombination därav, beroende på vad bilisten önskar just då. Men MaaS gör också en utedag mycket enklare: du tar transporten som tar dig till önskad plats vid den tidpunkten.

Med NTM:s engagemang i hanteringen och utvecklingen av standarderna tar vi ett nytt steg i den strukturella försäkran av MaaS-systemet. Vi har klarat pilotfasen och förhoppningsvis kommer det att ge ett extra incitament att förenkla denna form av mobilitet för resenärer.

Dessutom stödjer NTM strategiska kommittén och är (tillfällig) ordförande i den nyinrättade Change Advisory Board (CAB). Den här styrelsen testar de föreslagna ändringarna och tilläggen inom standarderna och uppskattar effekten för regeringar och transportörer.

Läs också  Uppförandekod för studentföreningar: nolltolerans mot olämpligt beteende

sju MaaS-piloter

Att organisera en resa är ännu inte möjligt överallt på detta sätt. Under de senaste åren har ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning genomfört sju MaaS-piloter tillsammans med lokala myndigheter och partners. Inklusive att minska trängseln vid Zuidas och erbjuda resor till Belgien eller Tyskland från Limburg.

”MaaS ger resenären större valfrihet. I MaaS-piloterna lärde vi oss att det är viktigt för uppskalningen av MaaS att fler kollektivtrafikpartier, leverantörer av delad mobilitet och andra transportörer görs tillgängliga via MaaS-appar. Användningen av standarder säkerställer att parterna kan arbeta tillsammans enklare och mer effektivt.”

NTM arbetar med ett register för att göra alla datastandarder för mobilitet tillgängliga. Det nuvarande registret innehåller nu huvudsakligen datamängder. Snart blir det möjligt för dataleverantörer att själva publicera dessa i NTM. Möjligheterna för registret kommer att fortsätta att utökas under loppet av 2023.

Foto: Maryse Bucking - LinkedIn

Relaterade artiklar:
DVDP