Pitane bild

Om du frågar sektorn har BCT inte gjort det bra på en dag sedan införandet.

Att logga in i den nya generationens omborddatortaxi (BCT) måste vara enkelt och säkert. ILT tittar på olika sätt, men som det ser ut nu är DigiD inte tillgängligt. Driftskostnaderna för systemet skulle bli för dyra. Det är såklart det enklaste sättet att logga in säkert eftersom du inte behöver komma ihåg ett lösenord, bara en självvald PIN-kod.

Sekretess, säkerhet och inkludering av tjänsten blir allt viktigare och ställer kontinuerligt högre krav på tjänsten. Priserna för Logius-tjänster förblev i stort sett desamma 2022, men det betyder att en DigiD-autentisering kostar 0,13 € per framgångsrik autentisering. Priserna fastställs årligen av generalsekreteraren för inrikesministeriet och kungarikes relationer, ägaren till Logik.

inget anbud

Människomiljö- och transportinspektionen (ILT) arbetar med ett nytt system för tillsyn av taxitransporter, men det speciella är att man inte väljer att utfärda ett anbud. Sedan flera månader tillbaka skriver inspektionen ut arkitekturen i samråd med kedjepartners sökningar IKT-företag som vill komma igång utifrån detta. ILT fokuserar till stor del på efterlevnad av taxichaufförers arbets- och vilotider, men allt eftersom framsteg görs ser vi att det handlar om mer än att bara övervaka tiderna, som registreras i den On-Board Computer Taxi (BCT) som används i varje taxifordon måste placeras. Branschorganisationen Royal Dutch Transport (KNV) är ytterst kritisk till det sistnämnda. 

Läs också  Från praktiskt test till perfektion tar ILT stora steg i taxiövervakningen

Till en början gällde det uppgifter om fordonet, föraren, taxiföretaget samt arbets- och vilotider, även kallade taxiövervakningsdata, men den nya varianten går längre. ILT indikerar att man också är intresserad av reseinformation såsom start- och slutpunkter för resebeställningarna. Avsikten är att avtalen, arbetssätt, regelverk och (IKT)anläggningar ska vara helt klara 2024. Det kommer då att finnas en övergångsperiod för vilken sektorn har getts till 2028 av statssekreteraren för att byta från nuvarande BCT till lämpliga alternativ.

öppen källkod

Projektgruppen har indikerat att de kommer att utveckla en sorts prototyp för den nya BCT-mjukvaran, testa den och göra instruktionerna och tekniska data (inklusive källkoden) offentliga. ILT är också villigt att involvera ett antal transportörer i testningen, under förutsättning att informationsutbudet är lika för alla, så att transportörer som deltar i testningen inte har nytta av det.

En viss standardisering för en ny BCT-variant är nödvändig, men allt behöver inte förskrivas i detalj. En transportör ska kunna välja hur arbets- och vilotiderna ska levereras. Data måste dock tillhandahållas till ILT online och i nästan realtid. Tillförlitligheten hos de uppgifter som ska tillhandahållas är viktig, men bör inte öka kostnaderna så mycket som nu är fallet och bör inte leda till ytterligare administrativa bördor.

Avsikten är att taxioperatörerna själva kan välja med vilken enhet eller app de ska registrera A&R-uppgifterna och lämna in dem till ILT.

(Texten fortsätter under bilden)
Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) övervakar taxitransporter i Nederländerna.
Kalenderpaket

datacentral

Läs också  Storstädning av taxiutrustning på grund av utfasning av 2G-nät

Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) övervakar taxitransporter i Nederländerna. Det är viktigt att denna transport är säker och att det råder rättvis konkurrens. De data som krävs för att övervaka arbets- och vilotider i taxitransporter registreras nu i Färddatortaxi som ska installeras i varje taxifordon. Det gäller uppgifter om fordonet, föraren, taxiföretaget (”transportören”), avgångs- och slutpunkter för taxiresor samt arbets- och vilotider. ILT har genomfört en variantstudie av alternativa sätt att erhålla A&R-data "trådlöst och kortfritt". I april 2021 godkände statssekreteraren planen för vidare utarbetande och förverkligande av den av forskarna rekommenderade huvudvarianten: Data Central.

kommunikation

På kort sikt kommer ILT att anordna informationsträffar för detta ändamål. En digital plattform har också skapats för att informera intressenter och intressenter. Gemenskapen av Realisation Variant BCT (RVB) anger information och dokumentation tillgänglig som delas med inblandade och intresserade om skapandet av alternativ till datortaxi ombord (BCT) som ett medel för registrering och leverans av uppgifter för den taxitillsyn som utövas av Människomiljö- och transportinspektionen (ILT).

Relaterade artiklar:
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post