Pitane bild

Tidigare ställdes bara frågor som kunde besvaras med ja eller nej. Under tiden ser det väldigt annorlunda ut, nu finns det även flervalsfrågor och dragfrågor.

Att åka motorcykel är för många av oss en barndomsdröm. I Nederländerna kan du börja körlektioner för lätt motorcykel (A1) från 17 års ålder. För den medeltunga motorcykeln (A2) är detta möjligt från 19 års ålder om du redan har A1-körkort, har du ännu inte A1-körkort kan du börja körlektioner först från 20 års ålder. För den tunga motorcykeln (A) kan du ta lektioner från 21 års ålder. Hur många körlektioner någon behöver skiljer sig förstås från person till person, men du kan kolla i Driving School Finder på vilken bilskola i ditt område som har flest elever godkända. 

Från och med den 1 juli kommer teoriproven för motorcyklar och mopeder att justeras av CBR. De gör detta för att mycket har förändrats genom åren och frågorna behöver underhållas. Tidigare ställdes bara frågor som kunde besvaras med ja eller nej. Under tiden ser det väldigt annorlunda ut, nu finns det även flervalsfrågor och dragfrågor. Det ställs också frågor om nya fordonstyper och miljölagstiftning.

(Texten fortsätter under bilden)
Från och med den 1 juli kommer teoriproven för motorcyklar och mopeder att justeras av CBR.

Från och med 1 juli kommer tentamensfrågor att användas mer för att närmare pröva om en kandidat behärskar tentamensmaterialet tillräckligt. Godkäntstandarden kommer också att justeras något och det kommer mer återkoppling på det nya resultatformuläret om vilka ämnen kandidaten kan mindre bra och bra. I slutet av tentamen kommer en kandidat inte längre att kunna se de felaktigt besvarade frågorna. CBR har bett olika parter att hjälpa till att tänka på en lämplig framgångsstandard. Denna slutliga standard för framgång har antagits av CBR. 

Nu måste du fortfarande svara rätt på 44 frågor av 50 för att klara ditt teoriprov för både motorcykel och moped. Från 1 juli måste du svara rätt på 43 frågor av 50 för att klara ditt mopedprov. Och för att klara ditt motorcykelprov måste du svara rätt på 41 av de 50 frågorna. Justeringarna av motorcykel- och mopedprovet följer de tidigare ändringarna av teoriprovet för bilen 2019. CBR vill förbereda kandidaterna ännu bättre med dessa justeringar för att ta sig ut på vägen säkert och ansvarsfullt.

Relaterade artiklar:
EAC bredd=
Utskriftsvänlig, PDF och e-post