Pitane bild

EU-kommissionen har också föreslagit införandet av digitala körkort med QR-kod.

Det mest slående förslaget riktar sig till unga förare. Enligt kommissionen bör det finnas en tvåårig provanställning för nybörjare. Under denna period skulle de inte få köra fortare än 90 kilometer i timmen och är förbjudna att köra ett tungt terrängfordon eller SUV.

Dessutom vill EU-kommissionen att denna grupp inte ska köra bil mellan midnatt och 6 på helgerna. Det föreslagna körförbudet på natten för unga förare väcker också frågor om konsekvenserna för unga som jobbar eller studerar på natten. Det skulle kunna lägga en extra börda på dem som förlitar sig på sina fordon för att ta sig till jobbet eller utbildningsinstitutioner.

medicinskt test

För äldre förare, särskilt de över 70 år, föreslår kommissionen ett obligatoriskt medicinskt test varje femte år för att behålla sitt körkort. Körkortens giltighet skulle också förlängas från nuvarande 10 år till 15 år, förutom för förare som är 70 år och äldre, vilka då endast skulle få ett körkort som gäller i 5 år. Även om avsikten är god finns det etiska frågor om ålderism och äldre vuxnas autonomi. Vidare kan sådana åtgärder leda till en ökad administrativ börda för sjukvården, som redan är pressad.

(Texten fortsätter under bilden)
Karima Delli - fransk MEP

Karima Delli, den franska ledamoten i Europa Écologie-Les Verts och ordförande för transportutskottet, står inför dessa radikala förslag.

Det mest kontroversiella förslaget kan vara att begränsa hastighetsbegränsningen på europeiska motorvägar till 130 kilometer i timmen. Detta har lett till heta debatter särskilt i Tyskland, där vissa motorvägar saknar hastighetsbegränsning. Delli förespråkar också ett särskilt körkort för tunga personbilar och pick-uper, med förbud för förare under 21 år att köra dessa fordon. Hon säger att dessa fordon inte bara tar mer plats, utan också har högre utsläpp och är farligare för fotgängare.

Läs också  Smartphoneanvändning bakom ratten leder nu till körförbud

QR-kod som

Ett av de mest innovativa inslagen i de föreslagna föreskrifterna är införandet av digitala körkort med QR-kod. Dessa skulle göra det möjligt för poliser att omedelbart kontrollera om ett körkort har återkallats någonstans i Europa. Detta verkar vara en tekniskt avancerad lösning för att underlätta efterlevnaden. Men denna digitala switch väcker också frågor om dataskydd och integritet.

Även om förslagen ännu inte har antagits understryker de det akuta behovet av att förbättra säkerheten på Europas vägar utan att undergräva vägtransporternas avgörande betydelse för den europeiska ekonomin. Med denna nya lagstiftning strävar EU efter att hitta en balans mellan säkerhet och effektivitet, i hopp om att drastiskt minska antalet trafikolyckor.

Vision Zero

Vägtransporter är Europeiska unionens bankande hjärta, det enda transportmedlet som förbinder kontinenten från norr till söder och från öst till väst. Det är avgörande för ekonomin och bidrar enormt till bruttonationalprodukten. Men denna viktiga transportform har ett pris: det är också den största orsaken till trafikolyckor, allvarliga skador och förtida dödsfall i Europa. I ett försök att vända utvecklingen har EU-kommissionen föreslagit ett ambitiöst paket med nya trafikregler Vision Zero.

Relaterade artiklar:
Läs också  Unga förare bakom ratten i tunga fordon befinner sig på en farlig kurs
App Stores
Utskriftsvänlig, PDF och e-post