Pitane bild

Planen att minska bullret på Schiphol nästa år har ställts in. Natur- och miljöorganisationer, inklusive North Holland Nature and Environment Federation, Natuur & Milieu, Milieudefensie och Greenpeace Netherlands, har uttryckt sin frustration och misstro över den uppskjutna krympningen av Schiphol i ett gemensamt uttalande.

Det senaste beslutet av infrastrukturminister Mark Harbers att tillfälligt avbryta planen för att begränsa antalet flygrörelser på Schiphol till 460.000 XNUMX nästa sommarsäsong har väckt en våg av reaktioner. Denna utveckling, meddelade i en brev till representanthuset, kommer mitt i ökande press från USA och Europa, och markerar ett viktigt ögonblick i diskussionen kring flyg, miljö och livsmiljö.

Responsen från natur- och miljöorganisationer är en av ofiltrerad ilska och misstro. Organisationer som North Holland Nature and Environment Federation, Natuur & Milieu, Milieudefensie och Greenpeace Nederländerna uttrycker sin frustration över uppskjutandet av krympningen av Schiphol. De kallar beslutet "chockerande", och lyfter fram djupt rotad oro över miljöpåverkan och behovet av hållbar utveckling inom flygsektorn.

Beslutet tas inte heller emot väl av boende på Schiphol. De har i åratal konfronterats med konsekvenserna av intensiv flygtrafik, såsom buller och miljöpåverkan. Att skjuta upp krympningen, även om det föranleds av juridiska invändningar, ses som ett missat tillfälle att vidta konkreta åtgärder för att minska denna olägenhet.

I sitt brev till representanthuset erkänner minister Harbers komplexiteten i situationen och den besvikelse som uppskjutandet innebär. Han pekar på juridiska invändningar som skäl till avstängningen, men fortsätter att betona att regeringen är fast besluten att återställa balansen mellan flygplatsen och omgivningen på längre sikt.

(Texten fortsätter under bilden)
Foto: Pitane Blue - Schiphol flygplats

Den avgående infrastrukturministern Mark Harbers beslut att skjuta upp krympningen av Schiphol har lett till en komplex situation där miljöhänsyn, internationellt tryck och lokala intressen möts. Denna utveckling, som verkar vara ett direkt svar på påtryckningar från USA och EU, har väckt upprördhet bland miljöorganisationer och lokala samhällen.

Minister Harbers erkänner komplexiteten i situationen och den besvikelse som uppskjutningen innebär för Schiphols omedelbara närhet. Han framhåller dock att regeringen är fortsatt engagerad i att återställa balansen mellan flygplatsen och dess livsmiljö. Det innebär att även om de omedelbara neddragningsplanerna har avbrutits, så förblir det långsiktiga målet att krympa Schiphol för att skydda natur, klimat och livsmiljö.

Läs också  Khadija Arib tar över rodret på Schiphol Social Council

Denna situation understryker de utmaningar som flygsektorn står inför, där balansen mellan ekonomiska intressen, miljöansvar och samhällsintressen spelar en alltmer central roll i beslutsfattandet. Det avgående regeringens beslut att tills vidare lägga ned neddragningsplanerna på is kan ses som ett taktiskt drag i en större spelplan där internationella påtryckningar, juridiska hänsyn och inhemska intressen korsas.

(Texten fortsätter under bilden)
Foto: pres room jetBlue

orsak

Den 2 november fattade det amerikanska transportdepartementet (USDOT) ett beslut om att Nederländerna överträdelse skulle göra på Open Skies-fördraget mellan EU och USA. USDOT:s beslut kan ses som den första fasen av rehabiliteringen. De gör detta genom att förlita sig på amerikanska konkurrensregler. I en andra fas kan mer långtgående motåtgärder meddelas. 

oro

Förenta staterna uttrycker särskilt sin oro över hur Nederländerna tillämpar förfarandet med balanserad tillvägagångssätt vid genomförandet av Schiphol-beslutet, både i spår 1 och i spår 2. Detta tillvägagångssätt, som är avsett att skapa en balans mellan tillväxten av luftfarten och dess miljöpåverkan anses inte följas ordentligt av USA. En annan orosmoment gäller marknadstillträde för nya aktörer inom flygsektorn, en oro som delvis motiveras av antitrust immunitet beviljats ​​till Blue Skies Joint Venture.

Dessa farhågor från amerikansk sida förstärks ytterligare av ett brev från EU-kommissionär Adina Vălean, mottaget den 13 november. Detta brev uttrycker allvarlig oro över den nederländska strategin i spår 1 i Schiphol-beslutet och misslyckandet med att följa den balanserade strategin. Europeiska kommissionen förbehåller sig rätten att inleda överträdelseförfaranden på grund av eventuell konflikt med EU-lagstiftningen. Den nederländska regeringen uppmanas att överväga alla möjliga åtgärder för att agera i linje med EU-lagstiftningen.

Läs också  Khadija Arib tar över rodret på Schiphol Social Council

ompröva

Denna utveckling tyder på ett betydande internationellt tryck på Nederländerna att ompröva sin politik angående Schiphol. Kritiken från både USA och EU understryker behovet av att Nederländerna respekterar internationella överenskommelser och riktlinjer, särskilt när det gäller flyg, miljö och marknadstillträde.

Relaterade artiklar:
STARTPAKET
Utskriftsvänlig, PDF och e-post