AVSÄNDANDE

Nya regler gör det möjligt att bygga om förbränningsmotorfordon till elektrisk framdrivning i Flandern.

Under ledning av minister Lydia Peeters för rörlighet och offentliga arbeten fattades beslutet i den flamländska regeringen för ytterligare främjande av hållbar rörlighet i Flandern. Detta initiativ tillåter licensierade tillverkare att konvertera fordon med förbränningsmotorer, såsom bilar, lastbilar och motorcyklar, till elektriska eller vätgasbränslecellsfordon. Detta steg, som kommer att träda i kraft i slutet av 2023, följer efter införandet av en rättslig ram av den federala regeringen i juni 2023.

Fokus på att förbättra luftkvaliteten och miljövänligare fordonsflottan i Flandern understryks av regeringens ansträngningar. Detta underbyggs ytterligare av införandet av eftermonteringsalternativet, en process som tidigare hade införts i länder som Frankrike, men som fortfarande saknades i Belgien. Med de nya reglerna kan erkända tillverkare skicka in sina ansökningar via onlinesystemet FASTLANE vid Department of Mobility and Public Works.

Viktigt är att omvandlingen av fordon till elektrisk framdrivning måste följa strikta säkerhetsföreskrifter. Det är till exempel väsentligt att originalfordonets maximala vikt inte överskrids för att säkerställa säkerheten för passagerare, andra trafikanter och räddningstjänst. Att överskrida denna massa kan leda till problem med stabilitet, styrbeteende och bromsförmåga.

Godkännandeförfarandet för ett eftermonterat fordon hanteras av regionerna, efter verifiering av de tekniska och administrativa kraven av Department of Mobility and Public Works. Med det slutgiltiga godkännandet av dessa bestämmelser av den flamländska regeringen, och den förväntade publiceringen i den belgiska officiella tidningen i slutet av detta år, inleds en ny era av hållbar mobilitet i Flandern.

Genom att göra det möjligt att konvertera befintliga fordon till el- eller vätebränslecellsdrivlinor tillhandahålls ett alternativ till att köpa helt nya elfordon. Detta kan vara attraktivt för z

(Texten fortsätter under bilden)
Foto: Pitane Blue - VW

Vikten av säkerhet i denna process kan inte överskattas. De tekniska kraven som fordon måste uppfylla bestäms av FPS Mobilitet och Transport, baserat på europeiska regelverk. Dessa krav säkerställer att eftermonterade fordon är säkra för både föraren och andra trafikanter. Homologeringen av regionerna säkerställer att dessa fordon uppfyller både nationella och regionala standarder och föreskrifter.

Läs också  Rusningstrafik slår rekord och kollektivtrafiken slår bilen i urban race

Minister Peeters betonar relevansen av eftermonteringsprogrammet genom att peka på den växande efterfrågan på elfordon. Detta steg ses som en avgörande utveckling för att möta både industribehov och miljöåtaganden. Genom att möjliggöra eftermontering erbjuder den en praktisk och innovativ lösning på utmaningarna i samband med övergången till elfordon. Detta visar en tydlig förståelse för den komplexa balansen mellan ekonomisk utveckling och miljöskydd.

Hon betonar också behovet av att följa strikta säkerhetsföreskrifter vid ombyggnad av fordon. Detta fokus på säkerhet är en avgörande aspekt av dess policy, eftersom den tar itu med allmänhetens oro kring stabiliteten, styrningen och bromsförmågan hos ombyggda fordon. Att Peeters specifikt tar upp detta visar att hon förstår komplexiteten och eventuella risker med eftermonteringsprocessen.

(Texten fortsätter under bilden)
GRP

Retrofit

Konceptet med eftermontering, omvandling av befintliga förbränningsmotorfordon till elektriska eller vätgasbränslecellfordon, representerar en viktig utveckling inom fordonsindustrin och hållbar mobilitet. Detta tillvägagångssätt erbjuder ett alternativ till att köpa helt nya elfordon och spelar en avgörande roll i omställningen till en mer hållbar framtid.

Retrofit handlar om att ersätta traditionella bensin- eller dieselmotorer med elmotorer eller vätgasbränsleceller. Denna process inkluderar även installation av tillhörande komponenter som batterier, elektriska ledningar och ibland även omdesign av vissa delar av fordonet för att ge plats åt dessa nya komponenter. Utöver de tekniska justeringarna anpassas även fordonets mjukvara och operativsystem för att stödja den nya eldriften.

Läs också  Om du inte har en BIR, använd de extra bussarna och tågen under karnevalen

Denna konvertering erbjuder flera fördelar. För det första bidrar det till att förlänga livslängden på befintliga fordon, vilket kan vara ekonomiskt fördelaktigt för ägare och hjälper till att minska avfallet och behovet av nya råvaror. Dessutom kan eftermontering bidra till att minska koldioxidutsläpp och luftföroreningar, eftersom elfordon inte ger utsläpp under körning.

En viktig aspekt av eftermonteringsprocessen är dock efterlevnaden av säkerhetsstandarder. Att bygga om ett fordon innebär tekniska utmaningar, inklusive att upprätthålla fordonets strukturella integritet och säkerställa säkerheten för dess passagerare och andra trafikanter. Till exempel får fordonets maximala vikt inte överskridas, eftersom det kan påverka stabiliteten och bromsförmågan.

Relaterade artiklar:
Chiron
Utskriftsvänlig, PDF och e-post