Pitane bild

Även om övergången till elfordon är avgörande i kampen mot klimatförändringarna är det också viktigt att denna övergång inte sker på bekostnad av de mest utsatta.

I den snabbt växande elbilsindustrin har efterfrågan på batterier ökat exponentiellt. Dessa batterier kräver specifika råvaror som kobolt, en avgörande faktor för effektiviteten och hållbarheten hos litiumjonbatterier. En betydande del av världens utbud av kobolt kommer från Demokratiska republiken Kongo (DRC), där meddelanden av barnarbete i gruvor är alarmerande. Det genomsnittliga elbilsbatteriet kräver mer än 13 kg kobolt.

Enligt studier av människorättsorganisationer barn, ibland så unga som sex år gamla, arbetar under farliga förhållanden i koboltgruvorna i DRC. De gräver tunnlar med handverktyg, utsätts för giftiga ämnen och löper stor risk för allvarliga skador. Dessa metoder bryter inte bara mot internationella normer för barnarbete, utan äventyrar också allvarligt dessa barns hälsa och säkerhet.

Amnesty International erkänner den viktiga roll som laddningsbara batterier spelar i energiomställningen från fossila till förnybara bränslen. Men klimaträttvisa kräver en rättvis omställning. En global ekonomi utan fossila bränslen bör inte leda till fler kränkningar av mänskliga rättigheter.

(Texten fortsätter under bilden)

Kongo har de största koboltreserverna i världen. På grund av den växande efterfrågan på dessa produkter utvidgas gruvorna i landet snabbt. Genom att investera i utbildning, hälso- och sjukvård och andra sociala tjänster kan gruvbolag och regeringar bidra till att tillhandahålla ett alternativ till barnarbete.

Denna situation har väckt internationell oro och press på batteritillverkare och bilföretag att verifiera sina leveranskedjor och säkerställa att deras produkter är fria från barnarbete. Vissa företag har svarat genom att investera i spårbarheten av sin koboltförsörjning och arbeta med organisationer som har åtagit sig att förbättra arbetsförhållandena i gruvorna.

Trots dessa ansträngningar kvarstår utmaningar. Olaglig gruvdrift och dålig reglering i Demokratiska republiken Kongo gör det svårt att kontrollera leveranskedjan. Dessutom är den globala efterfrågan på kobolt så hög att det är en komplex uppgift att helt eliminera oetiskt framställd kobolt från leveranskedjan.

(Texten fortsätter under bilden)

Internationellt samarbete är också avgörande. Organisationer som FN och Internationella arbetsorganisationen (ILO) spelar en viktig roll i att sätta standarder och tillhandahålla plattformar för regeringar och företag att dela bästa praxis och samordna gemensamma ansträngningar.

Förutom kobolt är andra råvaror som litium och nickel väsentliga för tillverkning av batterier till elbilar. Det finns också oro för miljöpåverkan och arbetsförhållanden vid utvinningen av dessa råvaror, även om frågan om barnarbete verkar vara mindre framträdande än med kobolt.

Denna situation väcker frågor om tillverkarnas och konsumenternas etiska ansvar. Även om övergången till elfordon är avgörande i kampen mot klimatförändringarna är det också viktigt att denna övergång inte sker på bekostnad av de mest utsatta. Det är viktigt att industrin och konsumenterna är medvetna om ursprunget till de råvaror som används i dessa produkter och utövar påtryckningar för att säkerställa etiska metoder genom hela leveranskedjan.

Relaterade artiklar:
regel
Utskriftsvänlig, PDF och e-post