Pitane bild

Det är ett exempel på hur teknik och utbildning kan samverka för att förändra sociala normer och uppmuntra till ett säkrare beteende på vägen.

Check, leverantören av skoterdelning, har tagit ett nytt steg för att öka trafiksäkerheten genom att lansera Safety Lock-funktionen i sin app. Denna innovation, utvecklad i samarbete med TeamAlert, en organisation fokuserad på ungdomars trafiksäkerhet, tillåter användare att tillfälligt blockera sin app för fordonsreservationer. Detta initiativ kommer som svar på oroande statistik om rattfylleri på delade skotrar, särskilt bland ungdomar.

Hur brådskande denna utveckling är understryks av en nyligen genomförd undersökning av TeamAlert, som visade att mer än en fjärdedel av unga skoterdeltagare (upp till 24 år) erkänner att de ibland kör skoter under påverkan. Dessa fynd förstärktes av en nationell ökning av alkohol- och droganvändning i trafiken 2022, med en 37,4 % ökning av böterna. Dessa alarmerande siffror har fått Check att vidta åtgärder.

Säkerhetslåset är inte bara en teknisk lösning, utan också ett pedagogiskt verktyg. Användare som vill avaktivera låset måste först titta på en handledning om konsekvenserna av rattfylleri. Detta initiativ stöds av en riktad kommunikationskampanj av Check, som är uppdelad i tre perioder enligt SWOV-forskning. Kampanjen syftar till att göra användarna medvetna om riskerna med rattfylleri och uppmuntra dem att aktivera låset.

(Texten fortsätter under bilden)

”Det finns en social norm bland vissa användare att det är normalt att köra påverkad på en delad skoter. Genom att komma med en ny funktion för att förhindra rattfylleri på delade skotrar skickar Check ett starkt budskap om att detta beteende inte är okej. I unga människors miljö är vänner mycket viktiga för att skapa en trygg social norm. Eftersom säkerhetslåset uppmuntrar användare att dela funktionen med sina vänner, förstärks denna sociala norm.”

Saar Hadders från TeamAlert betonar säkerhetslåsets viktiga roll för att skapa en trygg social norm bland unga. Enligt henne hjälper funktionen unga att göra ett säkert val innan de dricker alkohol och att dela funktionen med vänner stimulerar till ett positivt socialt tryck. Användare som vill använda en delad skoter på fredag ​​eller lördag kväll mellan 23.00 och 06.00 måste först titta på en handledning om konsekvenserna av att köra påverkad.

Läs också  Möjligt skoterdelningsdrama på Amsterdams gator

Foto: Kolla Pressrum

PRENUMERATION
Relaterade artiklar:
EVI.
Utskriftsvänlig, PDF och e-post