Under internetsamrådet kunde människor svara på det föreslagna förslaget till stimulanspaket 2024-2025 och utkastet till flerårigt program 2026-2030. Totalt lämnades 36 svar in, varav 32 offentliggjordes.


Exklusivt för APP-, BASIC- och PREMIUM-medlemmar.
APP registrera gratis