redaktörerna

Redaktör för online-tidningen Pitane Blue

Ny kampanj lanserad: Kör drogfritt

På torsdagen lanserade ungdomsorganisationen TeamAlert kampanjen "Drogefri körning" igen, för att hantera körning under påverkan av droger bland unga. Med denna kampanj vill TeamAlert förmedla budskapet att körning under påverkan av droger verkligen inte är okej. Droganvändning i trafiken är ett stort problem bland unga.