Tidskriftspassagerartransport

Skattemyndigheten rullade ut röda mattan för Uber

En bild framkommer från Uber-filerna av skattetjänstemän som medvetet försenar förfrågningar om information från andra länder om företaget. Under 2014 och 2015 struntade de holländska skattemyndigheterna i EU:s skatteavtal och struntade i reglerna för att hålla det amerikanska taxiföretaget Uber borta från vinden så mycket som möjligt. Facktidningen Persontransporter