FNV

Trevvel träffar sina anställda

Dessa åtgärder är mycket uppskattade av våra medarbetare. Arno van Haasterrecht, direktör för Trevvel, ber passagerarna om förståelse för eventuella besvär som orsakas av annonserade åtgärder. FNV meddelade att anställda inom taxi- och sjukvårdstransporter kommer att strejka för ett nytt kollektivavtal. Med några få undantag är det ännu inte helt klart