Vlaanderen

Första Fastned snabbladdningsstationer längs flamländska motorvägar

Den flamländska minister för mobilitet och offentliga arbeten Lydia Peeters öppnar idag två snabbladdningsstationer längs flamländska motorvägar. Det gäller två av totalt tretton snabbladdningsstationer som Fastned rullar ut som en del av det europeiska BENEFIC-projektet. Flera stationer från detta program är för närvarande under uppbyggnad. I den första

Öka från 44 till 50 ton för transportsektorn

Inom en snar framtid kommer transporter med en maximal tillåten massa (GVM) på upp till 50 ton att vara tillåtna på flamländska vägar under specifika omständigheter. Den flamländska regeringen har i princip godkänt detta. För att kunna transportera sådan massa måste transportörer uppfylla flera strikta villkor. Dessa är nödvändiga för att skydda vår infrastruktur och för att säkerställa trafiksäkerhet

VVSG ber att skjuta upp lanseringsdatumet för grundläggande tillgänglighet

Advokat, kunskapsdelning och nätverksorganisation för lokala myndigheter, Föreningen för flamländska städer och kommuner, ber minister Lydia Peeters att skjuta upp lanseringsdatumet för grundläggande tillgänglighet med 6 månader. Olika lokala myndigheter är oroade över den alltför snäva tidpunkten för processen mot grundläggande tillgänglighet. Efter en grundlig analys