Peters

LOM Antwerpen och LOM Ostend-Brugge slås samman

Flygplatsutvecklingsföretagen (LOM) Antwerpen och Oostende-Brygge går samman. Den flamländska regeringen godkände detta idag på initiativ av den flamländska minister för mobilitet och offentliga arbeten Lydia Peeters. Båda flygplatsutvecklingsföretagen startade sin verksamhet den 27 oktober 2014 och har arbetat nära tillsammans under en tid. Det är så den verkställande direktören fungerar - verkställande direktör

Start av mobilitetscenter 1 januari 2022 kanske inte är genomförbart

Den flamländska minister för mobilitet och offentliga arbeten Lydia Peeters gav idag en text och förklaring i det flamländska parlamentet om placeringen av det flamländska mobilitetscentret. Fredagen den 2 april fattade den flamländska regeringen det motiverade beslutet om tilldelning, varefter en väntetid började som medför begränsningar för kommunikationen. Den 20 april 2021 meddelade statsrådet att det finns en kandidat för drift av mobilitetscentret