RAI-förening

Förväntade 390.000 2022 nya personbilar XNUMX

RAI Association och BOVAG räknar med att 2022 kommer antalet nya personbilsregistreringar att uppgå till cirka 390.000 XNUMX enheter. Bristen på datachip kommer att fortsätta att påverka bilindustrin under det kommande året, vilket gör att en genomgripande återhämtning kommer att ta längre tid än vad som tidigare antagits. Antalet nya lätta nyttofordon kommer