RDW

RDW har blivit effektivare

i genomsnitt har priserna knappt ökat. RDW har blivit effektivare, servicekvaliteten ökar, medborgare, företag och miljöpartners är nöjda. Detta framgår av rapporten från den femte lagstadgade utvärderingen RDW, som erbjöds av PricewaterhouseCoopers Advisory. När det gäller de olika nyckeltal som syftar till kundnöjdhet och servicekvalitet,