Rotterdam

Sårbarhet för transporter i anbud

För Rotterdams barnombudsman Stans Goudsmit räcker det. I en intervju med Stans Goudsmit om Domestic Governance, en högkvalitativ plattform för tjänstemän och handläggare på alla myndighetsnivåer, konstaterar kollegan Julie Wevers var barnombudsmannen utgör en stor risk i anbudsförfaranden. Rotterdams kommun har