Den Haag

Stadens centrum i Haag förblir tillgänglig under konstruktionsprotester

Kommunen i Haag förväntar sig en demonstration av en byggnadsprotest på Malieveld i morgon onsdagen den 30 oktober. Den här gången inga protester från jordbrukssektorn, utan en konstruktionsdemonstration av handlingsgruppen Grond In Verzet. Butikerna och restaurangerna i centrum kommer att använda sina vanliga öppettider under demonstrationen och vara tillgängliga och tillgängliga