Deutsche Bahn

DB inför beläggning i tåg

Bakom beläggningsvyerna finns ett omfattande kapacitetshanteringssystem. Det gör att kunderna kan hitta en plats snabbare och järnvägstransporterna blir effektivare. Digitalisering för att luta sig tillbaka: Deutsche Bahn (DB) introducerar visningar av realtidsbeläggning på de första linjerna inom regionaltrafiken. Information om användningen av vagnarna bestäms och

Energibonus för Deutsche Bahns anställda

Med tanke på den globala energikrisen vill Deutsche Bahn, som en miljöpionjär, spara mer energi på arbetsplatsen. Som ett första steg kommer Berlin Bahntower inte längre att belysas med omedelbar verkan. Samtidigt lanserar företaget ett bonusprogram för energibesparingar. Alla kollektivavtals- och AT-anställda får en energibonus på 100 euro med sin löneutbetalning i december. Om det