infrastruktur

Infrastruktur elektrisk körning är i stort behov av en uppgradering

Enligt en ny europeisk undersökning, beställd av det tekniska parkeringslösningsföretaget EasyPark, överväger en majoritet av européerna att köpa ett elfordon som sin nästa bil eller inom en snar framtid. Det innebär visserligen att efterfrågan på elektriska laddstationer och tillgängliga parkeringsplatser kommer att öka. Så det kommer att finnas

IenW vill hålla Nederländerna tillgängliga, säkra och levande

Ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning (IenW) vill hålla Nederländerna tillgängliga, säkra och levande. År 2022 investerar IenW 3,6 miljarder euro i underhåll, utbyte och renovering av vägar, vattenvägar, järnvägar, broar och huvudvattensystemet. Genom att göra det tar IenW ett viktigt steg i den enorma underhållsoperationen under de kommande åren. Samtidigt kommer