infrastruktur

IenW vill hålla Nederländerna tillgängliga, säkra och levande

Ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning (IenW) vill hålla Nederländerna tillgängliga, säkra och levande. År 2022 investerar IenW 3,6 miljarder euro i underhåll, utbyte och renovering av vägar, vattenvägar, järnvägar, broar och huvudvattensystemet. Genom att göra det tar IenW ett viktigt steg i den enorma underhållsoperationen under de kommande åren. Samtidigt kommer

15 km i timmen på gator utan gångstigar

En maximal hastighet på 15 kilometer i timmen måste ställas in på gator utan gångväg, säger direktör Peter van der Knaap från Road Safety Research Foundation (SWOV) till De Telegraaf på tisdag. Det skulle vara det enda säkra alternativet om fotgängare i bostadsområden måste använda vägbanan var de än befinner sig just nu