KLM

Vaccinationsplikt för olika destinationer svårt för KLM

Från och med den 14 september kommer KLM att be flygande besättningsmedlemmar som inte har vaccinerats och därför inte kan uppfylla inträdeskraven för vissa destinationer att meddela KLM Health Services. KLM Health Services registrerar sedan en resebegränsning, så att dessa anställda inte planeras för flygningar till en destination som har inträdeskrav som de inte uppfyller. Detta hänger ihop