kommun

Miljarder för Utrechts framtidsplaner

Utrikes kommunfullmäktige har godkänt radikala planer på att omorganisera staden. Miljarder euro behövs för dessa nya planer för stadens framtid. Nya stadskärnor måste skapas runt befintliga stationer eller andra kollektivtrafikcentra. Stora investeringar behövs för att bygga nya högkvalitativa kollektivtrafik- och cykelförbindelser