Ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning

IenW vill hålla Nederländerna tillgängliga, säkra och levande

Ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning (IenW) vill hålla Nederländerna tillgängliga, säkra och levande. År 2022 investerar IenW 3,6 miljarder euro i underhåll, utbyte och renovering av vägar, vattenvägar, järnvägar, broar och huvudvattensystemet. Genom att göra det tar IenW ett viktigt steg i den enorma underhållsoperationen under de kommande åren. Samtidigt kommer